5 belangrijke redenen om met ISO 26000 te starten

Over de internationale MVO-richtlijn ISO 26000 wordt veel gesproken. Maar is dit relevant voor uw bedrijf?

Vijf belangrijke redenen om met ISO 26000 aan de slag te gaan:

  • De MVO-paraplu: Veel bedrijven doen al op één of andere manier aan MVO, maar meestal zijn het losse activiteiten. De samenhang ontbreekt. ISO 26000 is een integrale aanpak van MVO; het geeft u een helder overzicht van uw MVO-inzet.
  • Focus in MVO-activiteiten: Elk bedrijf heeft zijn eigen MVO-profiel. Thema’s die voor het ene bedrijf belangrijk zijn, zijn bijzaak voor een ander. Waar is voor uw bedrijf veel duurzaamheidswinst te halen? ISO 26000 helpt bij het aanbrengen van focus in MVO-activiteiten.
  • Aan de slag: Weten aan welke maatschappelijke thema’s u een bijdrage wilt leveren is één ding. Zorgen dat dit in alle bedrijfsactiviteiten gebeurt, is een tweede. ISO 26000 helpt bij het implementeren van MVO met tips en trucs voor het creëren van draagvlak, het meten en evalueren van MVO-prestaties en nog veel meer.
  • Dezelfde taal: Er bestaan veel verschillende stappenplannen en richtlijnen voor MVO. Dat kan tot spraakverwarring leiden. ISO 26000 is een internationale richtlijn, waaraan 94 landen hebben meegewerkt. In internationale handelsrelaties is het makkelijk als we allemaal dezelfde taal spreken.
  • Geloofwaardigheid: Steeds meer afnemers vinden duurzaamheid van hun inkopen belangrijk. Dit zie je op de zakelijke markt en op de consumentenmarkt. Om in te spelen op deze vraag, is het belangrijk te laten zien wat u aan MVO doet. Met ISO 26000 vergroot u de geloofwaardigheid van uw MVO-communicatie.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid