Bedrijfstraining: Verdieping ontwerpen met NEN-EN-IEC 62061 (SIL)

We hadden de NEN-EN 954-1. Deze gaf algemene ontwerpbeginselen voor besturingssystemen met een veiligheidsfunctie. Door ontwikkelingen in de techniek (met name op het gebied van elektronica en software), werd het nodig om deze norm te herzien. Dat is inmiddels gebeurd: het resultaat is twee nieuwe normen, namelijk NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 62061.

Door deze norm kan aan elke veiligheidsfunctie in de machinebesturing een cijfer (SIL) worden gegeven. Machineontwerpers en -gebruikers kunnen met deze norm ook de veiligheid van (programmeerbare) elektronische veiligheidssystemen ontwerpen, implementeren en valideren.

Na afloop
• Weet u de actuele wettelijke eisen op het gebied van (functionele) veiligheid
• Kent u de opbouw en werkwijze van NEN-EN-IEC 62061
• Leert u welke relatie er is met ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 61508
• Kunt u omgaan met risicobeoordeling en bepaling van het SIL-niveau
• Leert u het ontwerpen van een Safety Related Electrical Control System (SRECS)
• Weet u hoe u het SRECS-ontwerp doorrekent
• Leert u het documenteren van de ontwerpkeuzes
• Weet u hoe het ontworpen veiligheidscircuit te valideren

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid