Concept NPR voor integratie due diligence in bedrijf ter commentaar

29-09-2014 NEN werkt met een speciaal ingestelde werkgroep aan het opstellen van een handvat voor de integratie van due diligence (in relatie tot CSR) in een bestaand (risico)managementsysteem. Dit gebeurt in opdracht van SER en het ministerie van Buitenlandse Zaken. NEN heeft een eerste concept van dit handvat in een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) uitgegeven. Belanghebbenden kunnen tot 5 oktober a.s. online commentaar indienen op het ontwerp.

Tot en met 5 oktober a.s. vindt er een externe commentaarperiode plaats van de concept NPR 9036 ‘Corporate social responsibility – Guidance for the integration of due diligence in existing risk management systems’. Meer informatie over het project achter deze NPR is te lezen in de toelichting.

Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl de NPR inzien en tegelijkertijd ook commentaar en/of aanbevelingen geven (deze link kan uitgezet worden naar andere belanghebbenden die betrokken zouden moeten worden). Om het normontwerp in te zien is een gebruikersnaam plus wachtwoord nodig, deze kunnen belanghebbenden aanmaken en direct gebruiken.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NPR of over het normalisatieproces: Ingeborg Boon, consultant Managementsystemen, telefoon (015) 2 690 122 of e-mail ingeborg.boon@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid