Duurzame dinsdag

03-09-2013 Dinsdag 3 september is het Duurzame Dinsdag, de dag dat het kabinet 350 innovatieve duurzame ideeën uit de samenleving ontvangt in de Duurzame Dinsdagkoffer. Deze ideeën dragen bij aan de verduurzaming van Nederland; wat is nodig in wet- en regelgeving om duurzaam te kunnen innoveren en opereren? Samen met haar partners zorgt Duurzame Dinsdag er ook voor dat er ondersteuning komt vanuit de politiek en de samenleving om de initiatieven te versnellen in hun verdere ontwikkeling.

Bij normontwikkeling speelt duurzaamheid ook een steeds grotere rol. De groei van de wereldbevolking met de toenemende urbanisatie en de noodzaak voor verduurzaming vraagt van grotere steden om op een slimme manier naar de toekomst te kijken en nu de juiste stappen te zetten. Een integrale aanpak en afstemming tussen diverse sectoren is hierbij essentieel.

Duurzame gebiedsontwikkeling

ISO heeft een normcommissie opgericht voor duurzame gebiedsgebonden ontwikkeling, de ‘smartness’ van stedelijke infrastructuren en wereldwijde stadsindicatoren. Deze commissie werkt aan een serie van normen en richtlijnen om duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te ondersteunen. 'Duurzame gebiedsgebonden ontwikkeling, de ‘smartness’ van stedelijke infrastructuren en wereldwijde stadsindicatoren'

Smart Cities

Bij Smart Cities gaat het om de synergie tussen de sectoren Energie, Bebouwing, Mobiliteit & Transport, ICT, Kringlopen en de Zorg. Duurzaamheid speelt uiteraard een belangrijke rol. Hoe kun je steden verbinden met industrie en kennisinstellingen om juiste keuzes te maken en relevante ervaringen te delen? En hoe zorg je vervolgens voor marktacceptatie en opschaling van duurzame innovaties? Er zijn immers veel waardevolle regionale initiatieven vanuit steden met hun directe partners. NEN neemt deel in de Europese coördinatiegroep ‘Smart Cities’.

Duurzaam inkopen

Deze maand wordt er gestart met de ontwikkeling van een nieuwe internationale richtlijn voor ‘Duurzaam Inkopen’ (Sustainable purchasing). Deze ISO-richtlijn moet zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. Dit alles op basis van ISO 26000, dé internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties).

MVO

ISO 26000 is in de Nederlandse markt ook bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn geeft handvatten om organisaties te ondersteunen bij het 'op maat' invullen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. ISO 26000 geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. Daarnaast worden handvatten gegeven voor implementatie van MVO in een organisatie. ISO 26000 is een richtlijn en geen eisen stellend document. Daarom is de richtlijn niet geschikt, en ook niet bedoeld voor certificatie. Wel kunnen organisaties met een zelfverklaring aantonen dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen.

Innovatieprocessen

Innovatieprocessen is ook een aandachtspunt wereldwijd. In mei is de nieuwe mondiale ISO Technical Committee ISO/TC 279 ‘Innovation process: interaction, tools and methods’ opgericht. Het Europese normalisatiewerk in CEN/TC 389 ‘Innovation Management’ is bijna afgerond en levert diverse normen op.

Kortom, ook bij NEN wordt bij het maken van afspraken steeds meer aandacht besteed aan de onderwerpen duurzaamheid en innovatie. Zowel vanuit de optiek van het bedrijfsleven als de overheid.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid