Duurzame evenementen met ISO 20121

19-03-2013 Evenementen zijn er in allerlei soorten en maten. Van popconcerten tot de Oympische Spelen. Van de jaarlijke barbecue van een buurtvereniging tot een internationale bijeenkomst van wereldleiders. De norm ISO 20121 helpt om duurzaamheid te integreren bij de organisatie van deze evenementen.

Conferenties, concerten, sportevenementen, tentoonstellingen en festivals brengen grote mensenmassa's op de been. Veel mensen bij elkaar gaat gepaard met groot verbruik van energie en water, een berg afval en druk op de omgeving waar het evenement zich afspeelt. Ook het enorme aantal verschillende partners en leveranciers die betrokken zijn bij het organiseren en faciliteren zorgt voor een flinke uitdaging.

Toepassing van ISO 20121 'Managementsystemen voor duurzame evenementen - Eisen en richtlijnen voor gebruik' zorgt er voor dat de negatieve effecten van evenementen beperkt blijven en juist een positieve 'erfenis' achterlaten.

Welke voordelen biedt toepassing van ISO 20121?

  • Procesmatige benadering in het managen van economische en sociale impact en de gevolgen voor het milieu
  • Reduceren van verbruik van middelen, zoals energie en water, en daardoor lagere overhead
  • Reputatievoordeel: inzet voor duurzaamheid op betrouwbare en transparante wijze kunnen aantonen

ISO 20121 is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act benadering, die bekend is van normen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement). In alle stadia van de keten van samenwerkingspartners voor het organiseren van een evenement helpt ISO 20121 aandacht te geven aan de drie dimensies van duurzaamheid: mensen, milieu en welvaart.

Voor wie?

ISO 20121 is relevant voor alle betrokkenen bij de organisatie va een evenement zoals organisatoren, managers, personeel, standbouwers, catering, logistieke toeleveranciers, deelnemers, bezoekers, handhavers, gemeenten.

ISO 20121 is ontwikkeld door en voor de evenementenindustrie.

Meer informatie over ISO 20121

Neem voor meer informatie duurzame evenementen contact op met Dick Hortensius, e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid