Duurzame winst door stakeholderdialoog

23-04-2013 Hoe kijken uw stakeholders aan tegen de inspanningen en prestaties van uw organisatie? Zijn zij tevreden over de meerwaarde die u biedt? En hoe kunt u uw stakeholders mobiliseren om uw MVO-prestaties te vergroten?

Dat waren de vragen die voor veel deelnemers centraal stonden op het tweede jaarcongres van ISO 26000, dat plaatsvond op 16 april 2013 in de Glazen Ruimte te Maarssen.

Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur van NEN, heet de deelnemers welkom met de doeltreffende spreuk: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor organisaties tegenwoordig een ‘license to operate’.

Bedrijven, overheden, NGO’s, vakbonden en consumentenorganisaties zelf zoeken ook naar manieren om deze stakeholderdialoog goed vorm te geven, hiermee opent dagvoorzitter Natasja van den Berg, mede-oprichter van Tertium, het programma. De eerste spreker Elsbeth Akkerman, plv. directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gaat in op het overheidsbeleid voor MVO en stakeholderdialoog. Zij benadrukt het belang van het betrekken van stakeholders bij de MVO strategie van een organisatie en dat ISO 26000 hierbij een zeer praktisch hulpmiddel kan zijn.

Voorafgaand aan een paneldiscussie met de sponsors van het jaarcongres, ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, Suiker Unie en Yokogawa, presenteren de laatste twee organisaties hun visie op de stakeholderdialoog. Voor Frank van Noord, Directeur Research & Development bij Suiker Unie, draait MVO en de stakeholderdialoog vooral om het volgende: Doe wat je zegt, maar zeg ook wat je al doet. Ron Wezel, manager Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Yokogawa, neemt de deelnemers mee op de reis die Yokogawa heeft gemaakt van een duurzaamheidsstrategie naar een (meer) duurzame organisatie.

Aansluitend gaat de zaal in discussie met de panelleden over hoe om te gaan bij tegenstrijdige belangen van stakeholders, gemeenschappelijke doelstellingen, toegevoegde waarde geven aan producten van klanten en het belang van transparantie. De rol die ISO 26000 kan spelen wordt ook benoemd, zoals het bieden van een kader voor de dialoog, het stellen van prioriteiten en structureren van de duurzaamheidsactiviteiten. Ook wordt aangegeven dat ISO 26000 niet alleen toegepast kan worden door bedrijven, maar door alle soorten organisaties (waaronder de overheid).

Wayne Visser, Director van CSR International, voegt hier in zijn videopresentatie aan toe dat ISO 26000 organisaties uitstekend kan helpen om van een verdedigend, liefdadigheid of promotie MVO naar strategisch MVO te komen. Om in te kunnen spelen op de wereldwijde negatieve sociale en ecologische ontwikkelingen, is volgens Wayne Visser, meer nodig. Het gaat dan om CSR 2.0, oftewel 'transformative CSR' en ook hiervoor kan ISO 26000 toegepast worden.

Ingeborg Boon, coördinator ISO 26000 bij NEN, sluit de ochtend af met een korte schets van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ISO 26000. Inmiddels zijn Zweden, Frankrijk en Nederland gestart om deze zelfverklaring ook internationaal in te brengen. Ook is er een webtool beschikbaar over ISO 26000, die de toepasbaarheid vergroot.

Het middagprogramma van het jaarcongres ISO 26000 is interactief van opzet. In workshops krijgen deelnemers handvatten aangereikt om meerwaarde te creëren voor en door stakeholders en worden praktijkervaringen gedeeld. In alle workshops is in het laatste gedeelte aandacht besteed aan de randvoorwaarden voor een goede stakeholderdialoog.

Tijdens de afronding zijn de randvoorwaarden voor een goede stakeholderdialoog die in de workshops waren geïnventariseerd overhandigd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken zijn blij met de aangereikte suggesties op basis van de ervaring die Nederlandse bedrijven hebben opgedaan bij toepassing van ISO 26000 met prioritering van MVO-onderwerpen in goed overleg met stakeholders. Due Diligence (risicoanalyse) door bedrijven is een belangrijk onderwerp voor de overheid. Voor het uitvoeren van due diligence heeft ISO 26000 met de criteria voor de prioritering van onderwerpen en het betrekken van stakeholders goede handvatten. De dag werd afgerond met een aantal stellingen. Het merendeel was het eens met de stelling dat stakeholderdialoog essentieel is voor het verbeteren van onze MVO-prestaties! Dit is hét bewijs dat het 2e jaarcongres ISO 26000 succesvol genoemd mag worden.

Meer informatie

Meer informatie over het congres, de presentaties en een korte video over de dag zijn te vinden op www.nen.nl/jaarcongresiso26000. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Ingeborg Boon van NEN, coördinator ISO 26000 van NEN via (015) 2 690 122 of e-mail ingeborg.boon@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid