Eerste Masterclass ‘Zelfverklaring en MVO Communicatie’ afgerond

30-04-2014 Op donderdag 3 april nam Ingeborg Boon, consultant managementsystemen NEN, de geactualiseerde Zelfverklaring ISO 26000 van Meerlanden (afval/openbare ruimte/ bio-energie) in ontvangst. Niet eerder werd een Zelfverklaring zo persoonlijk overhandigd aan NEN.

Aanleiding was de afronding van de eerste Masterclass ‘Zelfverklaring ISO 26000 en MVO Communicatie’, initiatief van internationaal ISO 26000 expert Hans Kröder en MVO communicatie expert Elise Vonk. Naast Meerlanden namen Suiker Unie, ESG / Wageningen UR en Van Halteren Infra deel.

De Masterclass bestaat uit drie plenaire workshops waarin MVO-advies, MVO-communicatie, MVO-rapportage, businesskansen en praktische tools centraal staan. De inhoud van de Masterclass is gebaseerd op de vier praktische communicatie-modules van GreenTreeModel*, dat nauw aansluit op ISO 26000.

Tevreden met uitkomsten

Naast de geactualiseerde Zelfverklaring ISO 26000 van Meerlanden, kreeg ook het MVO-verhaal van ESG statuur; er werd een vertaalslag gemaakt van abstracte gedrags- en integriteitscodes naar bruikbare en treffende MVO-voorbeelden voor bijvoorbeeld offertes. Voor van Halteren Infra, als bouwbedrijf in transitie, werden de elementen voor veranderstrategie en -verhaal onder de paraplu van MVO geïdentificeerd. Suiker Unie, tenslotte, zocht naar inzichten en aanknopingspunten voor intern draagvlak en verbinding. Praktische communicatietips, naast scenario’s voor verbeteren en verbinden, hielpen hen verder. Lees meer over de uitkomsten.

ISO 26000 is een richtlijn en daarom niet geschikt en ook niet bedoeld voor certificatie. Toch is er een toenemende behoefte bij organisaties om kenbaar te maken dat ze met MVO bezig zijn en ISO 26000 toepassen; ze zoeken naar handvatten om de Zelfverklaring als in- en extern communicatiemiddel te kunnen inzetten. Er is een aantal producten die ze hiervoor gebruiken. Bovengenoemde Masterclass is een aanvullende training voor de deelnemers op het Publicatieplatform.

Publicatieplatform Zelfverklaring ISO 26000

Het Publicatieplatform ISO 26000 biedt een centraal overzicht van Zelfverklaringen en onderbouwende rapportages die aan de hand van NPR 9026 zijn opgesteld. Voor bedrijven een mogelijkheid om zich met hun prestaties te profileren. Voor overheden, klanten en andere stakeholders een makkelijk vindbaar en toegankelijk overzicht dat de ambities van organisaties weerspiegelt.

Zelfverklaring ISO 26000

Met NPR 9026 'Handleiding Zelfverklaring NEN-ISO 26000' en de bouwsteen MVO Zelfverklaring ISO 26000 in de Webtool Toepassing ISO 26000 - Bouwstenen voor MVO kunnen organisaties laten zien dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen. De Zelfverklaring is onder begeleiding van NEN en in samenwerking met MVO Nederland ontwikkeld door een commissie waarin onder andere VNO-NCW, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, FNV Vakcentrale, Goede Waar & Co en het MVO-platform zitting hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Masterclass ‘Zelfverklaring en MVO Communicatie 2014 - 2015’: Elise Vonk, initiatief en trainer van de Masterclass, telefoon 06-81863987 of e-mail info@vonkcommunicatie.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid