Eerste waterschap publiceert zelfverklaring op Publicatieplatform ISO 26000

22-10-2013 Waterschap Aa en Maas is het eerste waterschap dat zijn Zelfverklaring op Publicatieplatform ISO 26000 heeft gepubliceerd. De Zelfverklaring is een verklaring van het toepassen van ISO 26000, de internationale richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO); verkregen door de stappen in de praktijkrichtlijn NPR 9026 te volgen en de vragen te beantwoorden. Door de Zelfverklaring te publiceren is het ook voor de buitenwereld duidelijk hoe Waterschap Aa en Maas zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Naast dat het om het eerste waterschap gaat, is Waterschap Aa en Maas ook nog eens de 50e organisatie die zijn zelfverklaring op het Publicatieplatform heeft gepubliceerd.

Aa en Maas is in de kern van zijn activiteiten gericht op het leveren van een maatschappelijke bijdrage. MVO en ISO 26000 zijn geen thema maar een bril. De MVO-bril is een van de brillen waarmee het waterschap focust en prioriteert. Een aspect van MVO is transparant zijn in waar je als organisatie voor staat en wat je jezelf ten doel stelt. De Zelfverklaring ISO 26000 is bij uitstek het instrument die dat zichtbaar maakt en daaraan beantwoordt. Met de Zelfverklaring legt het waterschap aan zichzelf én aan zijn stakeholders verantwoording af.

Ook een zelfverklaring ISO 26000 op het Publicatieplatform?

Het Publicatieplatform is een centrale vindplaats voor organisaties die een Zelfverklaring ISO 26000 publiceren. Afhankelijk van de grootte betaalt de organisatie eenmalig registratiekosten en een jaarlijkse bijdrage.

Organisaties kunnen zich aanmelden voor het platform via het aanmeldingsformulier. Nadat een organisatie zich heeft aangemeld en de bijbehorende documentatie heeft toegezonden, volgt een toets op volledigheid door NEN. Op dit moment hebben al bijna 50 organisaties hun Zelfverklaring en onderbouwing gepubliceerd op het Publicatieplatform.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid