Erkenning ISO 26000

U wilt uw klanten en leveranciers laten zien dat u met MVO bezig bent, of de overheid. En hoe kunt u aan andere stakeholders laten zien hoe MVO u bent?

ISO 26000 is een richtlijn en daarom niet geschikt en ook niet bedoeld voor certificatie. Toch is er een toenemende behoefte bij organisaties om kenbaar te maken dat zij ze met MVO bezig zijn en ISO 26000 toepassen.

NEN heeft daarom, in samenwerking met haar stakeholders, een aantal producten ontwikkeld waarmee u kunt laten zien dat u bezig bent en wat u met MVO doet.

Zelfverklaring ISO 26000

Met NPR 9026 'Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000' en de MVO Zelfverklaring ISO 26000 kunnen organisaties laten zien dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen. Uw organisatie kan dus via een zelfverklaring aangeven dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

De zelfverklaring is onder begeleiding van NEN en in samenwerking met MVO Nederland ontwikkeld door een commissie waarin onder andere VNO-NCW, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, FNV Vakcentrale, Goede Waar & Co en het MVO-platform zitting hebben.

Publicatieplatform zelfverklaring ISO 26000

Het Publicatieplatform ISO 26000 biedt een centraal overzicht van zelfverklaringen en onderbouwende rapportages die aan de hand van NPR 9026 zijn opgesteld. Voor bedrijven een mogelijkheid om zich met hun prestaties te profileren. Voor overheden, klanten en andere stakeholders een makkelijk vindbaar en toegankelijk overzicht dat de ambities van organisaties weerspiegelt.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid