Helft van bedrijven zoekt naar invulling MVO-ambities

24-09-2014 Gratis e-learning ISO 26000 helpt bij gestructureerde aanpak

Vier op de vijf Nederlandse bedrijven in het mkb heeft verantwoord ondernemen opgenomen in zijn missie en visie. Slechts de helft van de bedrijven blijkt hier echter handen en voeten aan te kunnen geven. Dat concludeert het onderzoek ‘MVO leeft in het MKB’ van MVO Nederland, dat de organisatie gisteren presenteerde. Om ondernemers te helpen MVO structureel te integreren in hun bedrijf, ondersteunt MVO Nederland hen met een gratis e-learning ISO 26000.

Manager Duurzaamheid & Marketing Lennart Visser van fruitimporteur Total Produce B.V.: “Met de gegroeide aandacht voor duurzaam ondernemen in de AGF-sector werd de vraag hoe ons bedrijf invulling aan MVO zou geven steeds belangrijker. De e-learning heeft ons inzicht gegeven in de verschillende duurzaamheidsthema’s. Dat gaf structuur in ons duurzaamheidsbeleid en maakt doorvertaling naar concrete doelstellingen mogelijk. Duurzaamheid gaan niet alleen om duurzaam denken maar vooral om duurzaam doen.”

Nelleke Jacobs van MVO Nederland herkent de kloof tussen duurzaam gedrag en duurzaam handelen. “Aan de ene kant zeggen respondenten in het onderzoek tevreden te zijn dat de MVO-resultaten behaald zijn. Aan de andere kant blijkt dat ze hun stakeholders niet raadplegen, geen doelen formuleren en de resultaten niet monitoren. Zo blijft MVO makkelijk hangen in algemeenheden”, zegt Jacobs. “Wij raden ondernemers aan samen met stakeholders te bepalen welke doelen ze op welke MVO-thema’s stellen. Bijvoorbeeld met behulp van de ISO 26000-richtlijn. Dat brengt MVO naar een hoger plan.”

Maak kennis met ISO 26000

MVO Nederland ziet dat veel bedrijven graag de basics van verantwoord ondernemen in korte tijd tot zich nemen. Voor deze ondernemers ontwikkelde de organisatie samen met NEN de gratis toegankelijk e-learning over ISO 26000, de internationale richtlijn die bedrijven helpt met een structurele aanpak van verantwoord ondernemen. In de toekomst gaat MVO Nederland via haar e-learningplatform ook andere online cursussen aanbieden.

Maak ook kennis met ISO 26000: volg de gratis e-learning via www.mvonederland.nl/elearning/iso26000

Meer informatie over ISO 26000

Voor inhoudelijke informatie over ISO 26000 kunt u contact opnemen met NEN Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303, e-mail mm@nen.nl.

Over het onderzoek

Het afgelopen half jaar heeft MVO Nederland, in samenwerking met Wageningen Universiteit een onderzoek over MVO uitgevoerd bij de achterban van uiteenlopende brancheorganisaties. In totaal hebben 28 brancheorganisaties meegewerkt en hebben rond de 450 bedrijven gerespondeerd. Ruim 300 bedrijven hebben de hele vragenlijst ingevuld. Het merendeel (driekwart) van de respondenten is mkb-ondernemer (tot 250 medewerkers).

Download het rapport ‘MVO leeft in het MKB’.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid