ISO 20400 schept kansen

03-05-2019 Duurzaam ondernemen wordt steeds gangbaarder. En schept zakelijke kansen. Dat geldt zeker voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Ook staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) ziet het nut van MVI en vindt dat het kansen biedt en echt sturing kan geven aan de markt.

Het onderwerp heeft daarmee ook nadrukkelijk de aandacht van de landelijke overheid. U kunt met de norm voor MVI aan de slag via onze webtool of een training volgen. Doe er uw voordeel mee!

Van Veldhoven was onlangs te gast bij NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Daar werd duidelijk dat richtlijnen en kaders over MVI veel duurzaam resultaat kunnen opleveren. Tijdens het werkbezoek schetste Karin van IJsselmuide, NEVI kennismanager MVI, een beeld van de afgelopen tien jaar waarin duurzaamheid de kinderschoenen ontgroeide naar een volwassen vakgebied met een internationale richtlijn ISO 20400 Sustainable Procurement. Van Veldhoven sprak over de uitdagingen die het Klimaatverdrag en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties met zich meebrengen voor met name inkoop. Het klein en concreet maken van doelen, regelmatig rapporteren en delen van de resultaten, hoe klein ook, is de manier om MVI positief onder de aandacht te brengen. Denk in ketens, allianties, haal de schotten tussen de budgetten weg (zowel publiek als privaat) en schrijf niet teveel voor, zo was de mening van de aanwezigen.

ISO 20400 jaagt duurzaamheid aan

Serieus aan de slag gaan met MVI is voor u dus een zakelijke kans. Maar wat houdt de richtlijn ISO 20400 precies in en wat is het nut? Als eerste schakel in de toeleveringsketen levert inkoop een bijdrage aan het MVO-beleid van een organisatie. Daarmee zijn inkopers de aanjager voor de duurzame wereld van morgen. Maar hoe verbinden we de duurzame strategie aan de praktijk van inkoop? ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om het inkoopproces duurzaam in te richten en te laten aansluiten bij hun duurzaamheidsstrategie. De richtlijn definieert de belangrijkste principes van MVI, zoals het afleggen van rekenschap, transparantie, respect voor mensenrechten en ethisch gedrag. Ook geeft ISO 20400 het belang aan van risicomanagement.

Voor wie is ISO 20400 bedoeld?

ISO 20400 is voor iedereen die te maken heeft met de uitdaging om de duurzaamheidsstrategie van een organisatie concreet te maken in het inkoopproces. De richtlijn geldt voor elke soort aankoop: van kantoorartikelen tot voedingsmiddelen, van energieleverancier tot bouwmaterialen.

Training ISO 20400

Om ISO 20400 goed toe te passen is het handig om eerst de NEN-training 'ISO 20400: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' te volgen. Tijdens deze training leert u hoe u duurzaamheid kunt organiseren in een inkooporganisatie en integreren in de inkoopstrategie en -beleid. En hoe u professioneel kunt inkopen conform het NEVI Dutch Wheel. Ook komen de structuur, principes en practices van MVI (ISO 20400) aan bod. Bovendien is er aandacht voor concrete toepassingen in uw eigen praktijk. De richtlijn zelf, ISO 20400, is onderdeel van het lesmateriaal.

Webtool ISO 20400

Een ander onderdeel van de training is de webtool ISO 20400. Deze digitale tool ondersteunt u bij het realiseren van uw ambities op het gebied van MVI. Na het doorlopen van de ISO 20400-scan ontvangt u praktische handvatten met maatwerk acties om succesvol MVI in te voeren en/of uw MVI-beleid, -strategie en -processen te verbeteren. De webtool bestaat uit een aantal onderdelen waaronder een ISO 20400 scan, maatwerk implementatieplan en zelfverklaring.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid