ISO 26000: een best practice

04-12-2014 De richtlijn ISO 26000 is gemaakt voor organisaties die ondersteuning willen bij het in de praktijk brengen van MVO. Zij kunnen met een zelfverklaring aantonen dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen. Vanuit de wens hun steentje bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Meerlanden is zo’n organisatie.

De circulaire maatschappij, gebaseerd op hernieuwbaarheid en hergebruik, staat bij Meerlanden hoog op de agenda. Zij passen maatschappelijk verantwoord ondernemen breed toe. In het sociaal beleid, door mensen passend werk te bieden en ze daarin te laten groeien. In het maatschappelijk beleid, door samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en scholen lokaal duurzame initiatieven op te zetten. En in het milieubeleid, door in de openbare ruimte op zoek te gaan naar duurzame initiatieven en door uit afval grondstoffen terug te winnen én er energie van te maken.

Nieuwe zelfverklaring

Om dit alles te borgen en te structureren, past de Meerlanden de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen toe: ISO 26000. Hun zelfverklaring met de bijbehorende onderbouwing is bijgewerkt, om aan te tonen hoe de Meerlanden ISO 26000 precies toepast.

De zelfverklaring in het kort: Maatschappelijke verantwoordelijkheid is sterk verweven met de kernactiviteiten en is verwerkt in de missie, visie, strategie en beleidsstukken. De zeven principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid worden gerespecteerd en aangevuld binnen de mogelijkheden. De stakeholders zijn in kaart gebracht en aan de hand van de zeven kernthema’s en onderwerpen is beoordeeld welke onderwerpen relevant zijn. De invloed als koploper binnen de sector wordt op verschillende manieren gebruikt om positieve effecten op duurzaamheid te vergroten. En ook in de communicatie-uitingen is veel aandacht voor duurzaamheid.

Praktijkcases ISO 26000

Bent u zich aan het oriënteren op ISO 26000 en wilt u meer best practices lezen? In de praktijkgids ‘De implementatie van MVO - Praktijkcases en tools ISO 26000’ staan negen praktijkcases die ingaan op alle relevante aspecten van de implementatie van MVO, inclusief resultaten en leerpunten. Ook komen in dit boek vragen aan de orde als: Hoe kan MVO het beste worden geïmplementeerd in organisaties? Hoe stelt de organisatie prioriteiten op dit terrein? En hoe kan binnen en buiten de organisatie een breed draagvlak worden gecreëerd voor het MVO-beleid?

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid