Implementatie ISO 26000

U heeft de keuze gemaakt dat u wat met MVO wilt doen, alleen bent u op zoek naar handvatten om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. ISO 26000, en specifiek hoofdstuk 7, geeft u handvatten om deze stappen te zetten.

Hoe een organisatie dat moet doen, laat ISO 26000 redelijk vrij. Wel geeft de richtlijn aan dat, waar gewenst en mogelijk, aangesloten moet worden bij bestaande systemen (kwaliteit, milieu etc.) en structuren en aanpakken die in het verleden hebben gewerkt om veranderingen door te voeren.

Welke stappen zijn nodig om MVO te implementeren?

  • Verkrijgen van commitment; zorg voor commitment in zowel de top als de algehele organisatie om MVO te implementeren.
  • Inventariseer wat belanghebbenden verwachten: Wat verwachten belanghebbenden en de maatschappij van de organisatie ten aanzien van MVO en het ondernemen van acties in haar invloedssfeer.
  • Vertaal het beleid naar de praktijk: Veranker de visie, de missie en de doelen in de bestuurs- en besluitvormingsstructuur (governance) van de organisatie en in de dagelijkse activiteiten en processen ('Walk your talk').
  • Wees transparant: Laat zien welke doelen je als organisatie hebt gesteld, hoe en in welke mate deze verwezenlijkt zijn en welke bijstellingen en/of acties nodig zijn om verbetering te bewerkstelligen.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid