Informatie over en inspiratie voor ISO 26000

11-07-2014 Op dinsdag 2 september 2014 organiseert NEN een interactieve ochtendbijeenkomst over de laatste ontwikkelingen rond ISO 26000. U kunt meepraten en meebeslissen over de vervolgstappen voor ISO 26000 in Nederland.

Aan bod komen de resultaten van de internationale evaluatie van ISO 26000 en de enquête die NEN gehouden heeft over de toepassing en wensen van Nederlandse gebruikers van de richtlijn. Verder vertellen wij u over de laatste ontwikkelingen rond ‘de nieuwe ISO-normen’, of zoals het ook wel wordt genoemd: het plug-in-model.

Het plug-in model is een basismodel en bevat de kernelementen en -eisen van een managementsysteem. Aan dit basismodel kunnen verschillende onderwerpen worden aangekoppeld, zoals kwaliteit, milieu en MVO. Tijdens deze ochtend staan we vooral stil bij de relatie tussen MVO en deze nieuwe ISO-normen en de toegevoegde waarde die dit voor u kan hebben.

Focusgebieden

Na het informatieve gedeelte gaan we met u in discussie over de uitdagingen bij de toepassing van ISO 26000 voor vier focusgebieden, namelijk:

  • Integratie van MVO in bestaande systemen: Hoe integreer je MVO in de organisatie en in de bestaande structuren en processen?
  • Branchespecifieke afspraken: (Hoe) kan een vertaalslag van ISO 26000 naar een branche het onderwerp MVO versterken en wat is de business case?
  • Erkenning van MVO: Hoe krijg ik erkenning voor MVO-inspanningen?
  • Innovatie en MVO: Hoe kan MVO de innovatiekracht van uw organisatie/bedrijf versterken?

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een vijfde focusgebied afhankelijk van de behoefte van de deelnemers.

Netwerklunch

We sluiten de bijeenkomst af met een netwerklunch.

Aanmelden bijeenkomst

Wilt u op 2 september aanwezig zijn, meld u dan aan en laat u informeren over en inspireren door ISO 26000.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid