Klachten

Een klacht over een gecertificeerde organisatie op basis van NEN 8048-1 kunt u in eerste instantie bij de betreffende organisatie. Een gecertificeerde organisatie beschikt over een klachtenprocedure of reglement. Een gecertificeerde organisatie moet die procedure aan haar klanten bekend maken.

NEN is officieel geen partij bij klachten over gecertificeerde organisatie. Wel is het mogelijk uw klacht op papier (of de mail) te zetten. NEN zal uw signaal - desgewenst anoniem - dan aan de certificerende instantie doorgeven (de instantie die het certificaat heeft afgegeven). U dient dan aan te geven om welke organisatie het gaat en wat uw klacht is.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid