Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Inkoop speelt een sleutelrol in het toekomstbestendig(er) maken van organisaties en is de aanjager voor de duurzame wereld van morgen. Inkoop is nauw verbonden met de duurzaamheidsstrategie van een organisatie. Maar hoe verbinden we de duurzame strategie aan de praktijk van inkoop?

ISO 20400

ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om hun inkoopproces op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten, te borgen en aan te laten sluiten bij de duurzaamheidsstrategie van organisaties. ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’:

  • is een praktische richtlijn voor het verduurzamen van organisaties en leveranciersketens;
  • is compleet, actueel en afgestemd op ISO 26000 en managementsysteemnormen als ISO 9001 en ISO 14001;
  • creëert businesskansen, duurzame producten en diensten, en laat de impact van organisaties zien;
  • geeft input voor het Maatschappelijk Jaarverslag en de niet-financiële paragraaf;
  • is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non-profit.

Stevige Nederlandse inbreng

Vanaf het allereerste begin in 2014 is er vanuit Nederland een actieve en invloedrijke inbreng geweest op de ontwikkeling van deze richtlijn. In totaal hebben bijna 40 landen meegeschreven aan ISO 20400, naast diverse internationale organisaties als UN, OESO en de Europese Commissie.

Voor mij hebben inkopers de sleutel in handen voor een betere wereld. Het is dus goed nieuws dat de wereld van inkoop- en KAM-professionals maatschappelijk verantwoord inkopen tot speerpunt maakt. Daarom graag tot ziens op 18 mei aanstaande in Amersfoort, bij de lancering van deze unieke richtlijn.

Willem Lageweg Oud-directeur van MVO Nederland en MVI-ambassadeur

Lancering 18 mei in Amersfoort

Op donderdag 18 mei aanstaande wordt de richtlijn gepresenteerd tijdens het lanceringsevenement bij RoyalHaskoning DHV. Onder begeleiding van dagvoorzitter Willem Lageweg, oud-directeur van MVO Nederland en MVI-ambassadeur, krijgen deelnemers een goed beeld van wat deze richtlijn precies inhoudt, wie er allemaal gebruik van kan maken en hoe deze het best voor kan worden ingezet voor de eigen organisatie.

Programma en aanmelden

Dit congres wordt georganiseerd door NEN in samenwerking met NEVI. De middag start om 12.00 uur met een netwerk broodjeslunch en eindigt om 16.30 uur met een netwerkborrel. Als deelnemer kunt u, bij uw inschrijving, aangeven of u de norm met 20% korting wilt aanschaffen. Meer informatie over het congres en aanmelden: www.nen.nl/congresiso20400.

Voor meer informatie over ISO 20400 kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, NEN Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl of
Karin van IJsselmuide, voorzitter van de Normcommissie en NEVI Kennismanager, telefoon: (06) 1566 9652, e-mail: k.vanijsselmuide@nevi.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid