MVO en ISO 14001-certificatie sterk verbonden

10-10-2013 Onderzoek van SCCM wijst uit dat MVO en ISO 14001-certificatie sterk verbonden zijn. 551 ISO 14001-gecertificeerde organisaties hebben vragen beantwoord over de resultaten van hun managementsysteem en de relatie met MVO.

52% van de ondervraagden is het eens met de stelling dat het ISO 14001-certificaat belangrijk is in het kader van duurzaamheid en MVO, 32% is het daar gedeeltelijk mee eens. SCCM heeft het onderzoek uitgevoerd in het kader van het 2000ste ISO 14001-certificaat dat deze zomer in Nederland is geregistreerd.

Betere naleving van milieuwet- en regelgeving

Het onderzoek laat ook zien dat het ISO 14001-certificaat leidt tot een betere naleving van milieuwet- en regelgeving. De ondervraagde organisaties ervaren dit als een duidelijke meerwaarde van het certificatieproces. 42% van de ondervraagden geeft aan dat het inzicht in de wet- en regelgeving sterk is verbeterd en nog eens 42% geeft aan dat het inzicht enigszins is verbeterd.

Download het volledige SCCM-rapport
(bron: SCCM)

ISO 26000 en ISO 14001

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO). ISO 26000 geeft handvatten om organisatie te ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 'op maat' in te vullen. ISO 26000 geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. Daarnaast geeft de richtlijn handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie.

ISO 14001 specificeert de eisen voor en milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten. Een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 helpt organisaties om aan overheden, klanten, omwonenden en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van de organisatie op het omringende leefmilieu.

Norm

NEN-EN-ISO 14001:2004 nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik

NEN-EN-ISO 14001 specificeert de eisen voor en milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft ...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-ISO 26000:2010 nl

Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) biedt ondersteuning voor implementatie van MVO. ISO 26000 geldt voor alle typen organisaties, groot en klein, publiek en privaat. ISO 26000 biedt...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid