Mogelijk nieuwe richtlijn voor duurzaam inkopen

14-03-2013 Frankrijk en Brazilië stellen voor om een ISO-richtlijn voor duurzaam inkopen te ontwikkelen. Op maandag 21 januari jl. vond er een informatiebijeenkomst plaats over het New Work Item Proposal (NWIP) Sustainable Purchasing (duurzaam inkopen).

Voor deze bijeenkomst was erg veel belangstelling en uiteindelijk waren ruim 30 mensen aanwezig. Zo'n richtlijn moet het organisaties makkelijker maken om maatschappelijk verantwoord in te kopen.

  • De bijeenkomst werd gestart met een korte toelichting van Dick Hortensius, NEN Managementsystemen over het ISO-voorstel.
  • MVO Nederland, Shirley Justice gaf een toelichting op het advies inzake Duurzaam Inkopen dat door een aantal organisaties in 2011 aan staatssecretaris Atsma (ministerie I&M) is uitgebracht. Zij plaatste vanuit dat perspectief enkele kanttekeningen bij het NWIP.
  • Tenslotte gaf Hendrik van Zantvoort, een toelichting op de praktijk van duurzaam inkopen bij Alliander.

Na de presentaties volgde de discussie over het ISO-voorstel. Het doel van deze bijeenkomst was om de stem te bepalen voor Nederland op deze richtlijn. Uiteindelijk was er consensus onder de aanwezigen en heeft Nederland positief (met opmerkingen) gestemd op de richtlijn. Deze stem kwam voort uit een consultatie onder verschillende stakeholders (overheid, bedrijfsleven, NGO’s, consumenten en kennisinstellingen).

Binnen ISO is positief gestemd op deze richtlijn dit betekent dat we verdere stappen kunnen zetten naar een internationale richtlijn voor duurzaam inkopen.

Binnenkort zal NEN starten met een aantal bijeenkomsten om de kennis en ervaring te verzamelen en in te brengen namens Nederland.

Meer informatie over de normcommissie 'duurzaam inkopen' (in oprichting)

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Ingeborg Boon (NEN Managementsystemen), telefoon (015) 2 690 122.
Meer informatie over de normcommissie normcommissie Duurzaam inkopen (in oprichting).

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid