Mondiale evaluatie ISO 26000 voor MVO: wat vindt u van de richtlijn?

05-02-2014 Op dit moment wordt ISO 26000, de richtlijn voor MVO, op internationaal niveau geëvalueerd. Deze evaluatie loopt tot 15 april 2014. Op basis van de voorkeur van elk land wordt uiteindelijk bepaald wat de consequenties van de herbeoordeling voor ISO 26000 zijn. Gebruikt u de richtlijn en wilt u graag uw mening geven, doe dan mee aan deze evaluatie.

ISO 26000 is eind november 2010 gepubliceerd. Drie jaar na de eerste publicatie van een ISO-norm vindt een ‘systematic review’ plaats. Dit is een beoordeling van de toepassing van de richtlijn tot nog toe en biedt gebruikers de mogelijkheid om commentaar op basis van de praktijkervaringen in te brengen.

Mogelijke uitkomsten

De evaluatie zal resulteren in één van de vier volgende mogelijkheden:

  • Herbevestigen: bij deze optie verandert er niets aan de richtlijn en blijft deze zoals die is.
  • Herzien: in dit geval wordt de richtlijn herzien of gecorrigeerd. Zo’n herziening kan ingrijpend (major revision) of meer beperkt (minor revision)van aard zijn, of alleen uit het rechtzetten van fouten en het updaten van informatie bestaan.
  • Omzetten in ander type standaard: bij deze optie krijgt de richtlijn een andere status. Dit is relevant voor bijvoorbeeld een ‘technical specification’ dat omgezet wordt naar een ‘international standard’. Aangezien ISO 26000 al een internationale standaard is deze optie niet relevant.
  • Intrekken: bij deze optie wordt de richtlijn ingetrokken.

De normcommissies van de nationale normalisatie-instituten bepalen uiteindelijk per land hun voorkeur. Voor Nederland is dat de normcommissie ‘MVO’ van NEN. De normcommissie vraagt ook input van stakeholders die geen zitting hebben in de normcommissie zelf. Dit gebeurt via interviews en enquêtes. Indien u hier aan mee wilt werken, kunt u direct de online enquête invullen. Aan de hand van alle input bepaalt de normcommissie de stem en het standpunt van Nederland.

Meer informatie

Meer informatie over ISO 26000 is te vinden op www.nen.nl/iso26000. Wilt u meedenken en invloed uitoefenen? Word dan lid van de normcommissie ISO 26000.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid