NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ ter commentaar

24-09-2015 Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo'n collectieve actie worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’ (NVN). Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm. Belanghebbenden kunnen tot 15 november online commentaar indienen op het normontwerp. Daarna wordt de definitieve versie van NEN 7125 gepubliceerd.

NEN 7125 geeft termen, definities en de bepalingsmethode van de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau, zoals: warmte- en koudenetten, biogasnetten, duurzaam gas via het landelijke gastransportnetwerk of duurzame elektriciteit via het landelijke elektriciteitstransport netwerk. NEN 7125 is een aanvulling op NEN 7120 waarin de bepalingsmethode voor de energieprestatie van een gebouw wordt omschreven.

Wijzigingen

De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van NVN 7125 zijn:

  • aangepaste bepaling van de distributieverliezen voor warmte- en koudenetten;
  • aangepaste waardering van warmtekrachtkoppeling zonder en met derving;
  • toevoeging van de waardering van biobrandstoffen voor alle soorten warmte- of koude-opwekkers;
  • toevoeging van de waardering van biogasnetten;
  • koppeling tussen specifieke gebruikers en nieuwe opwekkers in warmte- of koudenetten;
  • toevoeging van de bepaling van de CO2-emissie.

Normontwerp ter commentaar

Deze norm is met name interessant voor partijen die zich bezighouden met energieprestatie. Belanghebbenden kunnen het normontwerp kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl en online van commentaar voorzien tot 15 november 2015. Het ingediende commentaar wordt daarna door de normcommissie ‘EMG’ behandeld. Naar verwachting wordt de definitieve versie eind 2015 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 123 of e-mail willemien.bosch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid