NEN 8048 en HKZ

NEN 8048 en HKZ

Naast de eisen die worden gesteld aan schuldhulpverleningsorganisaties en schuldhulpverleners in NEN 8048, is schuldhulpverlening ook opgenomen als onderdeel van maatschappelijke hulp- en dienstverlening in het HKZ certificatieschema "Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening".
De schema's hebben echter een verschillende focus:
1. Het HKZ schema is een normenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem waartegen certificering onder accreditatie mogelijk is. Het HKZ schema beschrijft in algemene bewoordingen de eisen waaraan een organisatie dient te voldoen om de kwaliteit zowel in de primaire processen als in de secundaire processen te beheersen en te verbeteren.
2. NEN 8048-1 en NEN 8048-2 beschrijven nauwkeurig het primaire proces van schuldhulpverlening en de eisen waaraan een schuldhulpverlener dient te voldoen.
Tussen NEN, HKZ en de MOgroep heeft afstemming plaatsgevonden over de inhoud van NEN 8048 en het HKZ certificatieschema "Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening", waardoor er tussen de schema's geen tegenstrijdigheden zijn op gebied van schuldhulpverlening. Beide schema's zijn daarom ook naast elkaar te gebruiken.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid