NEN en FIRA maken MVO-transparantie gemakkelijker

15-04-2013 Organisaties hebben te maken met diverse stakeholders en verschillende interesses. Transparantie over maatschappelijke verantwoordelijkheid is dan ook belangrijk. Om die reden zijn de Zelfverklaring ISO 26000 en het FIRA Platform in het leven geroepen. NEN en FIRA hebben samen gezorgd voor afstemming tussen de methodieken zodat organisaties hun stakeholders optimaal kunnen informeren over hun prestaties.

Sinds de komst van ISO 26000 zijn er diverse initiatieven ontstaan waar organisaties gebruik van kunnen maken om hun duurzaamheidsprestaties – en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen – te communiceren naar de diverse stakeholders. Ook bestaat de behoefte bij bedrijven om prestaties onafhankelijk te laten toetsen. Een veelheid aan certificaten en keurmerken speelt hier weer op in waardoor het lastig kiezen is.

NEN lanceerde in november 2011 de NPR 9026 ‘Handleiding Zelfverklaring NEN-ISO 26000’. Hiermee kunnen organisaties gestructureerd vorm geven aan transparantie over de inbedding van MVO in hun organisatie volgens ISO 26000. Aan de hand van 40 vragen kan een organisatie verantwoording afleggen. Deze verantwoording wordt publiek gemaakt via het Publicatieplatform ISO 26000.

FIRA introduceerde met enkele marktpartijen het FIRA Platform in juli 2011. Het is gericht op inkopende organisaties die serieus aan de slag willen gaan met ketenverantwoordelijkheid. Dit platform is gestoeld op ISO 26000 én op de GRI (Global Reporting Initiative). Vanuit het FIRA Platform worden organisaties actief geholpen ISO 26000 toe te passen. De informatie wordt ook getoetst door FIRA. Alle deelnemers aan het FIRA Platform ontvangen een verificatie-verklaring. De Zelfverklaring en het FIRA Platform zijn geschikt voor elke sector, ongeacht hoever de organisatie gevorderd is met maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Referentietabel NPR & FIRA

NEN en FIRA onderzochten de aansluiting van het FIRA Platform op de methodiek behorend bij de Zelfverklaring. Het resultaat daarvan zijn aanwijzingen waarmee een deelnemer van het FIRA Platform eenvoudig de Zelfverklaring kan generen. De ‘Referentietabel NPR & FIRA’ geeft direct inzicht hoe de organisatie gebruik kan maken van het FIRA Platform om de onderbouwing van de Zelfverklaring op te stellen.

Quote FIRA

"Met de Zelfverklaring kunnen organisaties stakeholders informeren over hun duurzaamheidsbeleid. De methodiek van de Zelfverklaring sluit nauw aan op ISO 26000 net zoals het FIRA Platform. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het FIRA Platform de Zelfverklaring eenvoudig vorm te geven."

Meer informatie

Meer informatie over het Publicatieplatform en de Zelfverklaring is te vinden op www.nen.nl/iso26000.
Voor inhoudelijke informatiekunt u contact opnemen met NEN Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid