NEN onderzoekt Nederlandse behoefte aan internationale richtlijn voor ‘duurzaam inkopen’

11-12-2012 Frankrijk en Brazilië hebben een voorstel ingediend voor het ontwikkelen van een ISO-richtlijn voor duurzaam inkopen. Deze richtlijn moet organisaties een praktisch handvat bieden bij het inrichten van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces.

NEN onderzoekt of er in Nederland behoefte is aan een dergelijke richtlijn en vraagt organisaties (inclusief overheden) om hun mening te geven. NEN moet voor 26 januari 2013 de Nederlandse stem uitbrengen op het ISO-voorstel.

Met bestaande normen en richtlijnen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsystemen), ISO 14001 (milieumanagementsystemen) en ISO 26000 (maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties) kunnen organisaties al een minimaal kwaliteits- en duurzaamheidsniveau realiseren in de inkoopketen. Ook kunnen ze invulling geven aan de MVO-uitgangspunten van de organisatie. Er zijn echter nog geen internationale richtlijnen die praktische handvatten bieden voor duurzame inkoop.

Wereldwijd toepasbaar

Door betrokkenheid van veel verschillende landen en internationale organisaties met uiteenlopende achtergronden is het mogelijk om wereldwijde Best Practices in kaart te brengen en toepasbaar te maken voor algemeen gebruik. Het kan Nederlandse overheidsorganisaties de mogelijkheid bieden hun beleid en aanpak voor duurzaam inkopen te baseren op een mondiaal aanvaarde en met ISO 26000 afgestemde richtlijn. Het biedt ook een kans om de Nederlandse ervaringen op dit gebied in te brengen en onderdeel te laten worden van een mondiaal referentiekader voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

Voor wie

De vast te leggen afspraken en praktische handvatten kunnen van groot belang zijn voor zowel lokaal als internationaal opererende organisaties en voor overheden. Meer specifiek zal de richtlijn betrekking hebben op inkoopafdelingen en de relaties met (toe)leveranciers, tussenhandelaren, (handels)coöperaties, handelshuizen en vervoerders.

Informatiebijeenkomst en uitbrengen NL stem

NEN organiseert op 21 januari een informatiebijeenkomst om Nederlandse marktpartijen en overheden inhoudelijk te informeren over het voorstel. Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens in gezamenlijkheid vastgesteld welke stem, met begeleidend commentaar, namens Nederland wordt afgegeven. Nederland stemt voor, tegen of onthoudt zich van stemming.

Aanmelding

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar bij de informatiebijeenkomst op 21 januari. Wel kunt u ons uiteraard uw standpunt mailen: businessdevelopment@nen.nl.

Meer informatie over de normcommissie Duurzaam inkopen (in oprichting).

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid