NEN onderzoekt behoefte deelname normalisatie straatmeubilair

16-12-2016 Op Europees niveau is een voorstel verschenen voor het ontwikkelen van een norm voor straatmeubilair. Het Franse normalisatie instituut AFNOR heeft dit initiatief ingediend bij het Europese normalisatie instituut CEN. Het voorstel beschrijft de vereisten en test methodes voor zitplaatsen bij gebruik in straatmeubilair, en zou de veiligheid en kwaliteit van dergelijke zitplaatsen moeten realiseren en waarborgen. U kunt als belanghebbende meepraten over dit onderwerp.

De scope van het door Frankrijk ingebrachte document (gebaseerd op de corresponderende Franse norm) betreft onder andere algemene veiligheidsvoorschriften bij installatie en gebruik en de duurzaamheid van het te gebruiken materiaal. Op Europees niveau wordt nu onderzocht of er voldoende interesse voor het voorstel en actieve participatie in het normalisatie traject is.

Zet de ontwikkeling door, dan is dit een van de eerste stappen richting Europese normalisatie van straatmeubilair. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst op dit gebied nieuwe normalisatie voorstellen worden gedaan.

Voor wie

Om vanuit Nederland bij deze ontwikkelingen betrokken te zijn, is NEN op zoek naar producenten, adviserende partijen in de openbare ruimte, brancheorganisaties van directe gebruikers en andere relevante organisaties of experts die zich bij de discussie willen aansluiten. De deadline voor aanmelding is 31 januari 2017, waarna mid-februari een informatie bijeenkomst gehouden zal worden.

Voor informatie en aanmelden

Voor meer informatie over dit voorstel en eventuele deelname kunt u contact opnemen met Merel Wagner, afdeling AgroFood & Consument, tel.(015) 2 690 185, of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid