NEN start nieuwe normcommissie ‘Duurzaam inkopen’

17-09-2013 NEN heeft een normcommissie voor duurzaam inkopen opgericht. Deze nieuwe normcommissie verzorgt de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van een internationale richtlijn voor duurzaam inkopen. Op 12 september vond de oprichtingsvergadering plaats. Deze eerste vergadering is goed bezocht door zowel publieke als private organisaties. NEN zoekt nog meer belanghebbenden die willen deelnemen in het normalisatieproces.

De nog op te richten ISO-richtlijn moet zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. Dit alles op basis van ISO 26000 – de internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties). Tijdens het overleg zijn de speerpunten bepaald voor het standpunt van Nederland met betrekking tot de komende ISO-richtlijn. Deze speerpunten worden ingebracht tijdens de eerste internationale vergadering, die op 23 en 24 september plaatsvindt in Parijs.

Betrokken partijen

De Rijksoverheid (het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en I&M), PIANOo, NEVI en FIRA zijn vertegenwoordigd in deze commissie. Ook adviesbureaus zoals RoyalHaskoningDHV en een aantal kleinere adviesbureaus zoals Thomas Consulting zijn betrokken. Daarnaast is ook een aantal inkopers zoals Desso lid van deze commissie. Al met al een mooie afspiegeling van relevante stakeholders op het gebied van inkoop en MVO. NEN streeft ernaar de groep verder te versterken met een aantal inkopers van bedrijven, zowel groot als MKB.

Aanmelding en meer informatie

Meer informatie over deze normcommissie is te vinden op de pagina van de normcommissie 'Duurzaam inkopen'.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid