NRK-bedrijven gaan voor collectieve invoering ISO 26000

20-02-2014 De Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) is samen met 34 van haar leden van start gegaan met de collectieve invoering van de MVO-filosofie ISO 26000.

In samenwerking met NEN, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en adviesbureau Berenschot wordt op deze manier gewerkt aan de invulling van een breed gedragen duurzaamheidsstatement.

34 bedrijven die lid zijn van de NRK zijn betrokken bij het opstellen van hun individuele Zelfverklaringen die bij ISO 26000 horen. Op basis van een gezamenlijk traject wordt kennis en ervaring gedeeld. Hierdoor besparen de bedrijven tijd en geld, bovendien leert men ook van elkaar.

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor de implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in een organisatie, dat een kader opstelt van waaruit duurzaamheidsprincipes kunnen worden ingevoerd. Met een zogenaamde zelfverklaring kunnen de bedrijven aan hun stakeholders laten zien op welke manier invulling wordt gegeven aan de richtlijnen uit ISO 26000. In dit traject worden alle MVO-aspecten meegenomen die van toepassing zijn op de rubber- en kunststofindustrie, waaronder biobased materials, recycling, persoonlijke veiligheid en duurzame producten.

Het gebruik van ISO 26000 maakt inzichtelijk waar MVO-kansen liggen en hoe deze kansen door individuele bedrijven kunnen worden verzilverd. Collectief wordt gewerkt aan een basisversie van de zelfverklaring. Onderdeel hiervan zijn onder andere het in kaart brengen van relevante stakeholdergroepen, MVO issues en acties, en het opstarten van de stakeholderdialoog met klanten, toeleveranciers, werknemers en overheden.

Digitale regelhulp in de maak

In januari is het project officieel van start gegaan, onder leiding van adviesbureau Berenschot. De oplevering van de basisversies van de zelfverklaring wordt voorzien voor juni. Parallel zullen NEN en NRK met de bedrijven een digitale regelhulp (vraag/antwoord applicatie) maken waarmee bedrijven hun individuele zelfverklaring ISO 26000 kunnen opstellen en hun acties voor verbetering in de organisatie kunnen uitzetten met gebruik van het Ondernemingsdossier.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid