NRK-bedrijven werken aan collectieve invoering ISO 26000

28-04-2014 De Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) werkt samen met 34 van haar leden aan de collectieve invoering van de MVO-filosofie ISO 26000. In samenwerking met NEN, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en adviesbureau Berenschot laten de NRK-bedrijven op deze manier zien op welke wijze zij invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

34 leden van de NRK zijn nauw betrokken bij het opstellen van hun MVO-zelfverklaringen in het kader van ISO 26000. Door deelname aan verschillende impactsessies en stakeholderdialogen worden kennis en ervaring op het gebied van MVO gedeeld. Hiermee besparen de bedrijven niet alleen tijd en geld, maar bestaat ook de kans om van elkaar te leren.

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van een Organisatie (MVO), dat organisaties ondersteunt in de invulling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De richtlijn helpt met het herkennen van MVO binnen de invloedsfeer van de organisatie en stimuleert het identificeren en betrekken van relevante stakeholders. Op deze manier kan een breed gedragen duurzaamheidsstatement worden opgesteld.

 • Accountability
 • Transparantie
 • Ethisch gedrag
 • Respect voor stakeholderbelangen
 • Respect voor wet- en regelgeving
 • Respect voor internationale gedragsnormen
 • Respect voor mensenrechten

De richtlijn stelt de omgeving van een organisatie centraal en beschrijft hoe stakeholders kunnen worden betrokken om verwachtingen op het gebied van MVO in kaart te brengen. Hierbij benoemt ISO 26000 zeven MVO kernthema’s waaraan organisaties aandacht kunnen besteden:

 • Bestuur van de organisatie
 • Mensenrechten
 • Arbeidspraktijk
 • Milieu
 • Eerlijk zakendoen
 • Consumentenaangelegenheden
 • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Onder leiding van adviesbureau Berenschot werken de NRK-bedrijven aan de invulling van vijf basisprofielen, die in een later stadium door de individuele bedrijven zelf worden aangevuld tot hun zelfverklaring. Daarvoor gebruiken ze de digitale vraag/antwoord boom (regelhulp) die NEN en NRK ontwikkelen voor het Ondernemingsdossier.

De impactsessies van de bedrijven hebben onder andere geleid tot de benoeming van de voor de rubber- en kunststofindustrie meest relevante MVO-onderwerpen, zoals gezondheid, veiligheid, werkomstandigheden en sociale bescherming; persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek; voorkomen van milieuvervuiling; oplossen van klachten en beschermen van de consumentengezondheid en duurzaam gebruik van hulpbronnen.

De volgende stap in het collectieve traject is de organisatie van een aantal stakeholderdialogen, waarin de NRK-bedrijven door klanten, toeleveranciers en eigen werknemers worden uitgedaagd om vanuit verschillende perspectieven naar hun MVO-activiteiten te kijken. Met deze inzichten zal men toewerken naar individuele zelfverklaringen die gepubliceerd kunnen worden op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 (www.nen.nl/publicatieplatform). De verwachting is dat die na de zomer gepubliceerd kunnen worden.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid