Nederlandse praktijkrichtlijn ondersteunt bedrijven bij ‘due diligence’

22-07-2015 Zakendoen over de grens brengt risico’s met zich mee. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld – direct of indirect – betrokken raken bij kinderarbeid, onveilige werksituaties of vervuiling van het lokale milieu. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het belangrijk dat bedrijven dit soort risico’s zorgvuldig in kaart brengen om ze te voorkomen of op te lossen. Due diligence heet dat, oftewel MVO-risicomanagement.

Om bedrijven hierbij te ondersteunen, is er sinds kort de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9036 ‘Corporate social responsibility – Guidance for the integration of due diligence in existing risk management systems’. Deze is opgesteld door NEN, in opdracht van de SER-Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

NPR 9036 'MVO - Handleiding voor de integratie van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen' vertaalt de OESO-richtlijnen en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties (UNGP) naar de praktijk van bestaande risicomanagementsystemen. Grote bedrijven werken al met (risico)managementsystemen gebaseerd op ISO-normen. Deze praktijkrichtlijn maakt concreet hoe bedrijven hun bestaande managementsysteem en risicomanagementaanpak kunnen richten op due diligence in het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaam ondernemen.

Het integreren van due diligence in bestaande (risico)managementsystemen biedt verschillende voordelen. Het voorkomt dubbel werk en er kan worden voortgebouwd op bestaande ervaringen en kennis. Bestaande technieken kunnen worden toegepast en het bevordert dat due diligence onderdeel wordt van de reguliere processen van een bedrijf, zowel van de eigen processen als die van de partners in de waardeketen.

NPR 9036 is Engelstalig, zodat bedrijven de inhoud gemakkelijker kunnen bespreken met hun internationale partners in de keten. De Nederlandstalige samenvatting is gratis beschikbaar via de pagina http://www.nen.nl/duediligence.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NPR of over het normalisatieproces: Dick Hortensius of Thamar Zijlstra, consultants Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieuenmaatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid