Nederlandse standaardisatie-organisaties

28-02-2014 De NEN-commissie Leertechnologieën bestaat uit vertegenwoordigers van Kennisnet, SURF, Cito en Matchcare.

NEN-normcommissie Leertechnologieën

De commissie werkt mee aan de normen van JTC 1/SC 36 en CEN/TC 353. De commissieleden bepalen gezamenlijk het standpunt van NEN op de normen die worden ontwikkeld.

De NEN-commissie maakt ook zelf normen. In 2008 is bijvoorbeeld Nederlands Technische Afspraak (NTA) 2035 E-portfolio NL - Het uitwisselen van e-portfolio's volgens een toepassingsprofiel op basis van de IMS ePortfolio verschenen. Zoals beschreven in deze Nieuwsbrief wordt deze NTA vervangen door een NEN-norm.

Relevante websites

NEN-normcommissie Leertechnolgieën:

Voor informatie over de normcommissie Leertechnologieën kunt u contact opnemen met dr. Jan Rietveld, e-mail: jan.rietveld@nen.nl

EduStandaard

EduStandaard is door SURF en Kennisnet opgericht met de ambitie om het beheer van de gemaakte afspraken over interoperabiliteitsstandaarden van de hele onderwijskolom onder één paraplu onder te brengen. De afspraken zijn, en worden, aangepast aan de wensen van gebruikers, technologische trends en (inter)nationale ontwikkelingen. EduStandaard biedt ook ondersteuning bij vragen over de relevantie of gebruik van specificaties en standaarden in uw organisatie.

De volgende werkgroepen zijn binnen EduStandaard actief:

Voor meer informatie over EduStandaard kunt u mailen naar info@edustandaard.nl.
Website: http://www.edustandaard.nl

Jan Rietveld
De heer Rietveld is secretaris van de normcommissie Leertechnologieën van NEN. E-mail: jan.rietveld@nen.nl.

 

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid