Nieuw: speciaal logo voor deelnemers Publicatieplatform ISO 26000

15-08-2013 Deelnemers van het Publicatieplatform ISO 26000 kunnen met een speciaal NEN-ISO 26000-logo aantonen dat zij hun Zelfverklaring ISO 26000 op het Publicatieplatform hebben gepubliceerd.

Het platform is een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen en onderbouwende rapportages die aan de hand van NPR 9026 zijn opgesteld. Voor organisaties is dit een mogelijkheid om zich met hun MVO-prestaties te profileren. Voor de stakeholders (zoals overheden en klanten) biedt het publicatieplatform een gemakkelijk vindbaar en toegankelijk overzicht dat van de MVO-ambities van organisaties.

Organisaties kunnen op het publicatieplatform op een gestructureerde manier inzicht geven in hun toepassing van ISO 26000 als vorm van het afleggen van rekenschap en communiceren met en betrekken van stakeholders. Stakeholders kunnen met de geboden informatie zelf beoordelen wat ze vinden van de MVO-inspanningen van organisaties, een principe dat helemaal past binnen het gedachtengoed van ISO 26000.

Het reguliere NEN-logo mag niet worden gebruikt. Dit om verwarring te voorkomen bij derden. NEN certificeert namelijk niet en verricht ook geen keuringen. NEN beoordeelt de inhoud van de gepubliceerd zelfverklaringen niet, maar faciliteert de toegankelijkheid van zelfverklaringen die voldoen aan de vormvereisten van NPR 9026. Het speciale NEN-ISO 26000-logo mag op websites en in andere uitingen worden gebruikt.

Meer informatie

Meer informatie over het Publicatieplatform en de Zelfverklaring is te vinden op www.nen.nl/iso26000 of ga direct naar www.nen.nl/publicatieplatformiso26000.

Schaf de norm ISO 26000 en/of de richtlijn NPR 9026 aan in de NEN Shop of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Ingeborg Boon, coördinator ISO 26000, via (015) 2 690 122 of e-mail ingeborg.boon@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid