Presentatie toolbox ethisch verantwoorde innovatie

22-11-2019 Recentelijk heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een toolbox voor ethisch verantwoorde innovatie gepresenteerd. In deze toolbox wordt ook de Europese norm voor ethische impact assessment genoemd.

BZK heeft deze toolbox gepubliceerd om ontwikkelaars te ondersteunen bij ethisch verantwoord innoveren. In eerste instantie is de toolbox gericht op publieke organisaties, maar ook private partijen kunnen hier relevante informatie vinden.

Ethiek is vertrouwen

De acceptatie van een innovatie kan worden vertraagd of zelfs falen als de maatschappij deze niet accepteert. Daarom is het belangrijk om bij de ontwikkeling van een innovatie ook na te denken over ethische impact.

Praktische principes

De Toolbox Ethisch Verantwoorde Innovatie gaat uit van zeven principes: van ‘veiligheid borgen tot stakeholders betrekken’ en ‘transparantie en verantwoording’. Deze principes zijn niet abstract maar concreet. Onder het principe ‘publieke waarden centraal’ is de Europese norm CWA 17145-2 te vinden. Deze norm is een handreiking aan ontwikkelaars over hoe er rekening gehouden kan worden met publieke waarden bij de ontwikkeling van een innovatie.

CWA 17145-2

CWA 17145-2 is een handreiking voor het uitvoeren van een ethische impact assessment van een onderzoeks- of innovatieproject. Afhankelijk van de verwachte ethische impact kan een plan op worden gesteld om negatieve impact te voorkomen of beperken. Deze norm is ontwikkeld in het kader van het Europese onderzoeksproject SATORI. De norm is te downloaden via de website van CEN.

Meer informatie

Voor informatie over ethiek van onderzoek en innovatie: Marlou Bijlsma of Thamar Zijlstra, telefoon 015 2 690 390 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid