Publicatie ISO 20400 ’Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen’

18-05-2017 Vandaag is NEN-ISO 20400 gepubliceerd. Deze internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen zal wereldwijd een rol gaan spelen. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn.

Het eerste exemplaar van ISO 20400 is vandaag uitgereikt aan Hugo von Meijenfeldt, coördinator implementatie SDG van het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een goedbezocht congres.

Inkoop speelt een sleutelrol in de duurzame wereld waar wij naar streven. Inkoop is nauw verbonden met de duurzaamheidsstrategie van een organisatie. Maar hoe verbinden we de duurzame strategie aan de praktijk van inkoop? De internationale richtlijn ISO 20400 biedt hierin handvatten.

De tijd van sociaal wenselijke antwoorden tijdens een tender procedure is voorbij. ISO 20400 helpt bij het bereiken van daadwerkelijke impact.

Lex de Bruijn FIRA

Stevige Nederlandse inbreng

Vanaf 2014 is er vanuit Nederland een actieve en invloedrijke inbreng geweest op de ontwikkeling van ISO 20400. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze. In totaal hebben bijna 40 landen meegeschreven aan deze richtlijn, naast diverse internationale organisaties (zoals UN, OESO, Europese Commissie).

Voordelen ISO 20400

ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om hun inkoopproces op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten, te borgen en aan te laten sluiten bij hun duurzaamheidsstrategie. Belangrijke voordelen van ISO 20400 zijn:

  • praktische richtlijn voor het verduurzamen van organisaties en toeleveringsketens
  • is compleet, actueel en afgestemd op ISO 26000 en managementsysteemnormen als ISO 9001 en ISO 14001
  • creëert businesskansen en leidt tot, duurzame producten en diensten
  • geeft input voor het maatschappelijk jaarverslag en de niet-financiële paragraaf
  • is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non-profit
ISO 20400 geeft richting aan Professioneel Verantwoord Inkopen voor een betere wereld!

Karin van IJsselmuide NEVI, voorzitter van de Normcommissies ISO 20400 en MVO

ISO 20400 bestellen?

Voor meer informatie over NEN-ISO 20400 en bestellen: www.nen.nl/iso20400. De richtlijn is zowel in het Nederlands als Engels te verkrijgen. De richtlijn is ook beschikbaar in NEN Connect.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm: Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid