Publicatie 'Intertaste Zelfverklaring ISO 26000' op Publicatieplatform

03-07-2013 De Zelfverklaring ISO 26000 van Intertaste is gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000. Zij heeft de ISO 26000 richtlijn toegepast als nulmeting, en bracht in kaart waar de blinde vlekken zaten. Intertaste wil transparant zijn over haar bedrijfsvoering. De Zelfverklaring ISO 26000 is daar een uiting van. "Als Intertaste willen wij niet alleen smaakvolle producten maken, maar ook smaakvol ondernemen!"

Hans Kröder, internationaal expert ISO 26000, over de Intertaste Zelfverklaring ISO 26000:

"Intertaste heeft met behulp van ISO 26000 haar MVO-activiteiten en prioriteiten in kaart gebracht. De Food & Agribusiness expeditie van MVO Nederland heeft hiertoe de basis gelegd. Het blijkt dat Intertaste een interessante positie in haar voedselketen vervult. Zij opereert smaakmakend op de achtergrond maar kan veel invloed uitoefenen in de gehele keten. Uiteraard met een maatschappelijk verantwoorde eigen bedrijfsvoering, waarbij zich altijd weer kansen voordoen voor verdere verduurzaming. Zo ontstaat een duurzame hefboom die de klanten van Intertaste en zelfs consumenten kan beïnvloeden.

Tijdens het proces van de ISO 26000 zelfverklaring blijkt het beschrijven van ‘MVO bewijslast’ en concrete voorbeelden inspirerend te werken. Het stimuleert de formulering en prioritering van het eigen MVO-beleid. Het inspireert eveneens om de stakeholder dialoog over MVO door te zetten. Er is nog veel werk te verrichten maar de koers naar duurzame specerijen en voeding wordt steeds duidelijker. ISO 26000 biedt hierbij houvast en helpt om internationaal dezelfde taal te spreken.’’

De zelfverklaring en onderbouwing is te raadplegen op de website van Intertaste.

Wat is een zelfverklaring ISO 26000?

Met de Zelfverklaring ISO 26000 toont een organisatie aan dat zij ISO 26000, de internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties, toepast. Door de stappen in de praktijkrichtlijn NPR 9026 te volgen en de vragen te beantwoorden, komt een organisatie tot de zelfverklaring. Door deze te publiceren op het Publicatieplatform, is ook voor de buitenwereld duidelijk hoe een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Ook een zelfverklaring ISO 26000 op het Publicatieplatform?

Op het Publicatieplatform ISO 26000 zijn de gepubliceerde Zelfverklaringen in te zien. Afhankelijk van de grootte van de organisatie betaalt de organisatie eenmalig registratiekosten en een jaarlijkse bijdrage. Organisaties die ook willen aantonen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens NPR 9026 kunnen zich aanmelden voor het platform. Nadat een organisatie zich heeft aangemeld en de bijbehorende documentatie heeft toegezonden, volgt een toets op volledigheid door NEN. Op dit moment hebben al bijna 50 organisaties hun zelfverklaring en onderbouwing gepubliceerd op het Publicatieplatform.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid