Samenwerking NEN en NRK levert innovatieve MVO-tool op voor leden

20-03-2015 Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt om transparantie. Al vijftien jaar bouwt de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) duurzaamheid systematisch uit, met een balans tussen de drie P’s: People, Planet, Profit. NRK vond samen met NEN een weg om dit collectief uit te werken met haar leden.

VM, het Platform Verenigingsmanagement, publiceerde het artikel ‘Innovatief transparant’. Hierin kunt u lezen hoe NEN en NRK hebben samengewerkt om de Regelhulp ISO 26000 te ontwikkelen. NRK merkte namelijk dat veel bedrijven in de branche behoefte hadden om te weten hoe zij scoorden op de MVO-onderwerpen die voor hen relevant zijn. Het ontbrak hen aan een structureel overzicht.

Adviesbureau Berenschot kwam in het voorjaar van 2013 met het idee om collectief te werken aan de implementatie van ISO 26000. Het traject werd doorlopen door 34 lidbedrijven van NRK en moest leiden tot de ondertekening van een individuele zelfverklaring. In de praktijk bleek dat hier veel werk voor verzet moest worden. Om je als bedrijf aan de afgesproken acties rondom het MVO-beleid te houden, ontwikkelde NRK samen met NEN de Regelhulp ISO 26000. Duidelijk wordt dat het resultaat van deze samenwerking is dat deze tool de leden helpt te laten zien aan klanten en publiek wat ze doen op het gebied van ISO 26000. Lees het artikel ‘Innovatief transparant’.

In een eerdere uitgave van NENMagazine (september 2014) is ook een artikel geschreven over de collectieve invoering van ISO 26000 door NRK. Lees dit artikel.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc van Steenoven, Business Developer, telefoon (015) 2 690 427, e-mail marc.vansteenoven@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid