Succesvolle 4e ISO/PC 277 bijeenkomst Duurzaam Inkopen

30-06-2015 In juni was de vierde internationale bijeenkomt van ISO/PC 277. Deze ISO/PC werkt met 34 landen, 13 observerende landen en 7 liaisons, waaronder de VN en OESO, aan de nieuwe internationale richtlijn ‘Duurzaam Inkopen’ (Sustainable procurement).

ISO 20400

Deze ISO-richtlijn, ISO 20400, zal zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten en verrichten van een Maatschappelijk Verantwoord Inkoopproces (MVI). In de richtlijn wordt regelmatig verwezen naar de al bestaande richtlijn ISO 26000 – de internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO).

Sterke input Nederland

Begin 2015 is de derde conceptversie van de richtlijn voor duurzaam inkopen verschenen. De Nederlandse normcommissie heeft op basis van deze conceptversie commentaar en haar stem voorbereid voor de vierde internationale bijeenkomst in Londen. De Nederlandse normcommissie bundelt zowel expertise op het gebied van inkopen als MVO en ISO 26000. Hiermee heeft zij sterke input kunnen leveren tijdens de ISO/PC 277 bijeenkomst in Londen.

De Nederlandse delegatie bestond uit Karin van IJselmuide (voorzitter normcommissie, NEVI), Lex de Bruijn (FIRA Sustainability B.V.), Hans Kröder (Learn2Improve), Karin Thomas (Thomas Consulting) en Thamar Zijlstra (secretaris, NEN).

De belangrijkste punten die de normcommissie heeft bereikt, zijn:

Logischere structuur van het document zodat het eenvoudiger toepasbaar is;
Aandacht voor de toepasbaarheid van de norm voor het MKB;
Informatie vanuit ISO 26000 op het gebied van onder meer 37 MVO onderwerpen, invloedsfeer en prioriteitsstelling uit ISO 26000;
Informatie over due dilligence en aansluiting met OESO richtlijnen. Hiermee neemt het belang van het document voor organisaties als de Verenigde Naties en OESO toe.

Van CD naar DIS?

Deze zomer volgt een nieuwe stemming met de vraag of het document door kan naar de volgende fase , de zogenaamde Draft International Standard (DIS). Tijdens de DIS-fase kunnen niet alleen de leden van de ISO Project Committee commentaar leveren, maar alle ISO leden. Verwacht wordt dat ISO 20400 in het voorjaar van 2017 gepubliceerd zal worden.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, Standardization Consultant, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid