VN benut ISO 37120 voor het bereiken van nieuwe 'Sustainable Development Goals'

12-10-2015 In september hebben de VN-lidstaten een akkoord bereikt over het document ‘Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development’. Nieuw in de Agenda 2030 is dat één van de zeventien doelstellingen gewijd is aan steden. ISO 37120 is een erkend essentieel instrument voor het bijhouden van vorderingen ten aanzien van deze doelstelling. Het Global Cities Institute en partnerorganisatie World Council on City Data (WCCD) werken nu samen met de eerste 100 steden die ISO 37120 gaan toepassen.

De VN-lidstaten werken hierbij aan een wereldwijd open data platform met informatie over het bouwen van meer duurzame, veerkrachtige, alomvattende en welvarende steden.
De zeventien nieuwe ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDGs), die de voorgaande ‘Millennium Development Goals’ (MDG's) vervangen, worden gepresenteerd in het document. In het verleden werden steden niet specifiek geadresseerd in de MDG’s. Het gaat om doelstelling 11: “steden en menselijke nederzettingen alomvattend, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.” De nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling is in september formeel goedgekeurd door de VN-lidstaten.

Global Cities Institute

In het afgelopen decennium heeft het Global Cities Institute van de Universiteit van Toronto wereldwijd gestandaardiseerde indicatoren voor steden ontwikkeld. Dit is in 2014 uitgemond in de publicatie van de eerste ISO-norm voor steden: ISO 37120 ‘Duurzame ontwikkeling en veerkracht van gemeenschappen – indicatoren voor stadsvoorzieningen en kwaliteit van leven’.
Het Global Cities Institute is een strategische partner voor regeringen wereldwijd voor het vaststellen van streefcijfers en het opbouwen van mondiale gestandaardiseerde data. Deze streefcijfers en data worden benut bij het rapporteren over de voortgang wat betreft de verwezenlijking van SDG doelstelling 11. Lees meer over dit rapport.

Nederlandse Strategische Adviesgroep Smart Cities

In Nederland is door NEN en partners de ‘Strategische Adviesgroep Smart Cities’ (NLSAG-SC) opgericht. Een van de projecten die vanuit de partners is gestart, onderzoekt de implementatie en toepassing van ISO 37120 door steden.

Meer informatie

Voor meer informatie over of bij interesse in deelname aan de strategische adviesgroep: Emiel Verhoeff, New Business, Relations & Innovation Manager, telefoon (015) 2 690 334 of e-mail emiel.verhoeff@nen.nl, of kijk op nen.nl/smartcities.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over of deelname aan de strategische adviesgroep: Emiel Verhoeff, New Business, Relations & Innovation Manager.

(015) 2 690 334

emiel.verhoeff@nen.nl

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid