Werk mee aan het ontwerpen van normen voor DNA en eDNA Methoden

09-04-2020 In de watersector is er steeds meer aandacht voor DNA en environmental DNA (eDNA) methoden. Om beter in te spelen op deze ontwikkelingen in de sector, heeft de normsubcommissie Ecologie de intentie om een nieuwe taakgroep 'DNA en eDNA methoden' op te richten in 2020.

Nederlandse stakeholders op het gebied van DNA en eDNA worden gevraagd deel te nemen aan deze taakgroep. Wanneer een organisatie lid van deze taakgroep wordt, krijgen leden, naast een professioneel netwerk, toegang tot de ontwikkelingen op Europees (CEN) en internationaal (ISO) normalisatieniveau. Ook geeft het de kans om samen met de andere leden een Nederlandse normalisatieagenda op te zetten voor DNA en eDNA methoden.

Activiteiten taakgroep

De taakgroep ‘DNA en eDNA methoden’ zal zich onder andere bezig gaan houden met verschillende Nederlandse en Europese initiatieven:

  • Het opstellen van een Nederlandse normalisatieagenda voor DNA en eDNA methoden. Samen met de normsubcommissie Ecologie wordt gekeken naar de wensen op het gebied van normen in de Nederlandse sector. Zowel actuele ontwikkelingen in de sector (‘best practices’) als bestaande Europese en mondiale normen voor andere toepassingen (microbiologie en agrofoodsector) dienen hierbij als inspiratie. De intentie is om deze normalisatieagenda te delen op Europees niveau met CEN/TC 230/WG 28 'DNA and eDNA methods'.
  • Herziening van de Nederlands Praktijk Richtlijn NPR 7394:2016 ‘Water – Algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek’ in samenwerking met de normsubcommissie Microbiologische parameters. De leden van beide subcommissies hebben als doel om deze NPR toepasbaar te maken voor onder andere eDNA-analyses op hydrobiologische laboratoria. De taakgroep ‘DNA en eDNA methoden’ wordt frequent om hun expertise gevraagd tijdens deze herziening.
  • Nederlandse input leveren voor het ontwerp van de Europese norm 'Water sampling for capture of macrobial environmental DNA in aquatic environments'. CEN/TC 230 'Water analysis' heeft in 2019 een voorstel voor het oprichten van de nieuwe werkgroep CEN/TC 230/WG 28 'DNA and eDNA methods' goedgekeurd. Momenteel is deze werkgroep in de beginfase van het ontwerp van deze Europese norm, die in de toekomst ook zal worden overgenomen als Nederlandse norm.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp of als belanghebbende partij deelnemen aan de taakgroep DNA en eDNA methoden? Neem dan contact op met Marleen Schoemaker, consultant Milieu & Maatschappij, e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid