Xylem ondertekent MVO Zelfverklaring ISO 26000

22-07-2013 Steffen Lange, Algemeen directeur van Xylem Water Solutions in de Benelux, heeft onlangs de MVO Zelfverklaring NEN-ISO 26000 ondertekend. Xylem heeft in het voorjaar van 2013 aan de hand van de praktijkrichtlijn NPR 9026 onderzocht in hoeverre haar bestaande werkwijze in overeenstemming is met de aanbevelingen van NEN-ISO 26000.

Xylem koos bewust voor de Zelfverklaring ISO 26000, omdat dit een uitstekende methodiek is om te onderzoeken of hun organisatie voldoende duurzaam is. Zij hebben voor dit onderzoek en de toetsing ondersteuning gezocht bij een externe partij (Will2Sustain). Daarnaast is gekozen voor een publicatie via het Publicatieplatform van NEN omdat daarmee ook een toetsing aan NPR 9026 plaatsvindt van de door NEN samengestelde referentie- en prioriteringsmatrix.

Het duurzaamheidsbeleid van Xylem is samengesteld aan de hand van overleg met belangrijke stakeholders, zoals klanten, samenwerkende partners, medewerkers, NGO’s en de moedermaatschappij. De belangen van deze stakeholders zijn dus in het MVO-beleid meegewogen en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een criterium bij het nemen van besluiten en in alle vormen van de bedrijfsvoering.

De MVO Zelfverklaring is het vertrekpunt voor het blijvend verduurzamen van de Xylem organisatie en haar producten en diensten. Via de website kunt u de Zelfverklaring, de referentiematrix en de prioriteringsmatrix bekijken.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid