Nieuwsberichten Arbeid & Veiligheid

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Arbomail.

Betere afstemming normen noodverlichting

21-04-2017 Onder de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking moet treden, wordt het Bouwbesluit opgevolgd door het ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)’. De eisen blijven grotendeels hetzelfde. Maar er zal ook enige aanpassing plaatsvinden, zoals ten aanzien van noodverlichting. De normen zullen beter op elkaar afgestemd worden.

Lees meer

Eerste Nederlandse gemeente ondertekent zelfverklaring ISO 26000

20-04-2017 Gemeente Eindhoven ondertekende onlangs als eerste gemeente in Nederland de zelfverklaring ISO 26000. Met deze verklaring maakt de gemeente zichtbaar dat duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering is doorgevoerd, volgens de richtlijnen van NEN-ISO 26000. De zelfverklaring is gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000.

Lees meer

Nieuw internationaal werk: MVO in de agrofoodsector

20-04-2017 Binnen ISO een voorstel aangenomen voor de ontwikkeling van een internationaal referentiedocument voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector. Belanghebbende kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van het document.

Lees meer

‘Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen’

07-04-2017 Ongeveer 11 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen is bang voor een ongeval op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek naar veiligheid op de werkplek door Manutan. Vooral vloeistoffen en chemische stoffen worden aangegeven als risicofactor.

Lees meer

Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding

03-04-2017 Het is deze week de 'Week van de Teek'. Hoewel een teek minuscuul is met zijn 1 tot 5 millimeter grootte, kan dit beestje levens op zijn kop zetten. Eén op de vijf á zes draagt namelijk de ziekte van Lyme bij zich. Om mensen die in het groen werken te beschermen, is ontwerp NEN 8333 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot eind juni online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

Lees meer

BNO-tool en norm NEN 8112 gepresenteerd

31-03-2017 “Zelf nadenken blijft het belangrijkste” Met een feestelijke informatiemiddag werd onlangs een dubbel feestje gevierd bij NEN. De herziene norm NEN 8112 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ werd gepresenteerd. Maar de middag stond ook in het teken van de bijbehorende webtool ‘Werken met NEN 8112’.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Toelichting op nieuwe PBM-richtlijn gepubliceerd

21-03-2017 Op 21 april 2018 wordt de nieuwe Europese wetgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht. Deze wetgeving bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie (EU).

Lees meer

“Kleurenpoeders bij Color Run gevaar voor gezondheid”

20-03-2017 Kleurenpoeders, zoals die vaak worden gebruikt bij evenementen als Color Runs, zijn soms brandbaar, stofexplosief of kunnen gezondheidseffecten veroorzaken.

Lees meer

E-gids gezond werk op alle leeftijden

20-03-2017 Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. De e-gids van EU-OSHA bevat praktische informatie, tips en voorbeelden met betrekking tot de ouder wordende beroepsbevolking en de kansen die dat schept.

Lees meer

Sporten met persoonlijke beschermingsmiddelen

17-03-2017 Scheenbeschermers voor voetbal, een helm en de juiste bril bij het skiën of een bodyprotector tijdens het paardrijden – Als consument sta je er misschien niet bij stil, maar het zijn allemaal persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de bijbehorende wetgeving moeten voldoen.

Lees meer

Landelijke veiligheidsdag in de bouw

27-02-2017 Brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie Nederland hebben een landelijke veiligheidsdag in het leven geroepen: Bewust Veilig. Directe aanleiding: het stijgend aantal ongevallen in de bouwsector. Inmiddels is ook de nieuwe Arbowet door de Eerste Kamer aangenomen.

Lees meer

NEN lanceert ‘Werken met NEN 8112’

08-02-2017 Organisaties hebben terecht veel aandacht voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers, en daarmee voor hun continuïteit. Hiertoe zijn zij ook wettelijk verplicht. Traditioneel wordt die veiligheid geborgd door diverse afdelingen, procedures en maatregelen. De herziene norm NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) brengt hier samenhang in. Bij de norm biedt NEN nu ‘Werken met NEN 8112’, een digitale tool waarmee organisaties een geïntegreerde bedrijfsnoodorganisatie op maat kunnen opzetten en onderhouden.

Lees meer

Drukbezocht NEN symposium ‘NPR 1813’ op vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

07-02-2017 In de vernieuwde NPR 1813:2016 is veel aangepast en om deze wijzigingen toe te lichten heeft NEN in samenwerking met de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer op 25 januari een korte lezingensymposium georganiseerd over de nieuwe NPR 1813.

Lees meer

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

07-02-2017 De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) gaat over gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN normen in de algemene regels.

Lees meer

Regels voor werken in de kou

07-02-2017 Een kleine 20 procent van de werknemers in Nederland heeft last van kou tijdens het werk. Dit kan leiden tot verlaagde productiviteit, minder kwaliteit en fysieke klachten. Volgens de Arbowet moet de werkgever voldoende maatregelen treffen om gezondheidsrisico’s van werken in de kou weg te nemen.

Lees meer

Machineveiligheid zeer belangrijk!

07-02-2017 Dat machineveiligheid van levensbelang kan zijn, blijkt steeds weer. Onlangs haalde een fataal ongeluk met een lift het nieuws. Dit wijst er maar weer eens op dat machineveiligheid van het grootste belang is.

Lees meer

Werknemer struikelt over eigen gereedschap: wie is aansprakelijk?

07-02-2017 Een onfortuinlijke monteur struikelt over een accuboor die hij zelf heeft laten slingeren op zijn werkplek. Is de werkgever aansprakelijk voor de schade die hij daardoor lijdt?

Lees meer

Nieuwe Arbowet door Eerste Kamer

07-02-2017 Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Arbowet aangenomen.

Lees meer

Week van de Circulaire Economie: Wat biedt circulaire economie de zorg?

19-01-2017 Bij zorginstellingen groeit de aandacht voor duurzaamheid en het verantwoord omgaan met afvalstromen. De bestaande werkwijze is dat producten na gebruik vaak als afval worden afgevoerd. Er zijn concrete initiatieven om daar meer zorgvuldig mee om te gaan. Zo lopen er in verschillende ziekenhuizen projecten gericht op duurzaamheid en circulaire economie. Dit gebeurt door samenwerking tussen zorginstellingen, bedrijven en overheden. Randvoorwaarde is daarbij natuurlijk dat hygiëne en veiligheid voor 100% worden geborgd.

Lees meer

Lezingen NPR 1813 op Facility for Future en Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

18-01-2017 De NPR 1813 is net eind 2016 gepubliceerd. NEN verzorgt op zowel het event “Facility for Future” (Brabanthallen, ’s Hertogenbosch) als ook op de vakbeurs “Facilitair en Gebouwbeheer” (Jaarbeurs, Utrecht) lezingen omtrent de nieuwe NPR 1813. Bent u benieuwd hoe de nieuwe NPR 1813 eruit ziet en hoe u deze kunt toepassen? Kom naar een van onze lezingen!

Lees meer

Oproep voor deelname aan internationale ISO 45001 vergadering

18-01-2017 Begin februari is er een vergadering van de internationale projectcommissie om de laatste grote en essentiële commentaren op ISO 45001 te bespreken. Dit is de laatste mogelijkheid om de norm inhoudelijk te wijzigen voordat het opnieuw als normontwerp wordt gepubliceerd. ISO 45001 is de nieuwe internationale norm voor ‘Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use’.

Lees meer

Nieuwe richtlijn helpt bij flexwerken

17-01-2017 Flexwerken is populair. Maar er zitten voor- en nadelen aan. Waar moet je rekening mee houden als je in je bedrijf flexwerken invoert?

Lees meer

Informatiemiddag Persoonlijke Beschermingsmiddelen

16-01-2017 NEN organiseert op 27 maart 2017 een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen en de nieuwe verordening. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan ergonomie en compatibiliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees meer

Meer maatregelen gezondheid en veiligheid

16-01-2017 Bedrijven namen in 2016 meer maatregelen rond veiligheid en gezondheid dan in 2014. Het niveau ligt echter lager dan in 2007. Dit blijkt uit de Arbobalans 2016. De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld, in samenwerking met het CBS, RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, met steun van het ministerie van SZW.

Lees meer

Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks', versie 1.1 is gepubliceerd. Hierin zijn verbeteringen aangebracht ten opzichte van de versie van afgelopen juli. Die bleek op een aantal punten niet correct of nog niet volledig. De nieuwe versie bevat wel alle benodigde informatie.

Lees meer

Van slechte gewoontes naar goede voornemens

13-01-2017 Het tijdschrift FacilityWereld publiceerde onlangs een lijst met irritante kantoorgewoontes van collega’s. Om het nieuwe jaar echter goed in te luiden gooit Arbomail het over een andere boeg: hoe kun je deze gewoontes omdraaien en wat zijn nog meer goede voornemens op kantoor voor 2017?

Lees meer

Inspecties gewasbeschermingsmiddelen bij telers

12-01-2017 Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in 2017 circa 450 inspecties uitvoeren bij telers die boomkwekerijgewassen, vaste planten of bloemisterijgewassen telen in de openlucht.

Lees meer

Wereld Braille Dag: normen voor het brailleschrift

04-01-2017 Vandaag, op de vierde dag van het nieuwe jaar, is het Wereld Braille Dag. Deze dag staat in het teken van de uitvinder van brailleschrift, Louis Braille, die op 4 januari is geboren. Met de Wereld Braille Dag wil men jaarlijks het belang en de betekenis van braille onder de aandacht van een groot publiek brengen. Dankzij Louis Braille hebben duizenden zeer slechtziende en blinde mensen over de hele wereld toegang tot informatie en de mogelijkheid om te kunnen communiceren.

Lees meer

Unanieme stemming ISO 20400 Sustainable Procurement

23-12-2016 Begin december vond in Rio de Janeiro de inmiddels zesde en daarmee tevens laatste vergadering plaats over de internationale standaardrichtlijn Sustainable Procurement: ISO 20400. Grote vraag was of de richtlijn na ruim drie jaar vergaderen aan het eind van de week volgens alle deelnemende landen publicatiewaardig zou zijn of niet?

Lees meer

NVWA: ‘Meeste consumentenproducten zijn veilig’

20-12-2016 De meeste non-food consumentenproducten kunnen veilig worden gebruikt. Dat staat in de Staat van productveiligheid, een publicatie van de NVWA. De Staat van productveiligheid beschrijft wat het thema productveiligheid voor de NVWA als toezichthouder inhoudt, welke partijen verantwoordelijk zijn voor het produceren, verhandelen en het gebruik van veilige consumentenproducten en welke risico’s er zijn op het gebied van consumentenproducten.

Lees meer

PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' gepubliceerd

19-12-2016 De herziene PGS 6 is gepubliceerd op de website "publicatiereeks gevaarlijke stoffen". De grote verbondenheid met wet- en regelgeving en het verplichtende karakter van de voorschriften voor inrichtingen dragen bij aan het feit dat PGS 6 afwijkt van de andere publicaties in de PGS-reeks.

Lees meer

Meer ruimte voor Dag van de werkplek

19-12-2016 De Dag van de werkplek krijgt dit jaar op alle drie de dagen van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer aandacht. Voorheen was dit alleen op de eerste dag. Op die drie dagen vraagt de Stichting 'Dag van de werkplek' aandacht voor een aantal belangrijke aspecten van de werkplek.

Lees meer

Kantoortuin slecht voor concentratie?

19-12-2016 Hoe betekenisvoller het geluid, hoe storender dit is voor de concentratie van een medewerker. Dat beweert een recent Japans onderzoek. Muziek of flarden van gesprekken zijn de grootste boosdoeners. De kantoortuin komt er in dit onderzoek slecht van af.

Lees meer

Subsidie voor betere omgevingsveiligheid Brzo-sector

19-12-2016 Er komt een speciale subsidie die de omgevingsveiligheid voor de industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen (de Brzo-sector) moet verbeteren.

Lees meer

"Aantal inspecties geen criterium voor kwaliteit"

19-12-2016 De Inspectie SZW richt zich niet meer op het aantal inspecties als grondslag voor de beoordeling van zijn kwaliteit. Maatschappelijke effecten van haar werk zijn belangrijker. Deze wil de inspectie dan ook beter zichtbaar maken, zegt Inspecteur-generaal Marc Kuipers in het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW.

Lees meer

De voor- en nadelen van flexkantoren

19-12-2016 Flexwerken is populair maar kent zijn voor- en nadelen. Waarmee moet u rekening houden als u flexwerken invoert binnen uw organisatie?

Lees meer

De nieuwe NPR 1813 gepubliceerd!

15-12-2016 De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de herziening van NPR 1813, de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor kantoormeubilair en ergonomische accessoires. De praktijkrichtlijn NPR 1813 is gepubliceerd.

Lees meer

NEN 6069+A1:2016 ‘Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ gepubliceerd

28-11-2016 NEN heeft NEN 6069+A1 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn correcties van en aanvullingen op de brandwerendheidscriteria voor beoordeling van horizontale en verticale brandoverslag bij gevels. De veranderingen betreffen o.a. gebouwen met vloeren hoger gelegen dan 20 m boven meetniveau en gebouwen met gevels die moeilijk bereikbaar zijn voor de brandweer.

Lees meer

Het Glazenwassersregister stopt per 1 januari 2017

20-11-2016 Het Glazenwassersregister (GWR), opgericht in 2013 ten behoeve van de problematiek in de particuliere glazenwassersmarkt, wordt per 1 januari 2017 opgeheven.

Lees meer

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden.

Lees meer

Veiligheidshelm voorkomt veel ellende

17-11-2016 Het mag bekend zijn. Ons hoofd is bijzonder kwetsbaar. Daarom is optimale bescherming geboden in werksituaties. Dat maakt van de veiligheidshelm met recht een hoofdzaak.

Lees meer

Gewijzigde Arbowet uitgesteld

17-11-2016 De gewijzigde Arbowet gaat niet eerder dan 1 juli 2017 gelden. Het is de tweede keer dat de ingang van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld.

Lees meer

Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid

17-11-2016 Vanaf 14 november kunnen bedrijven zich inschrijven om subsidie te krijgen voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de externe advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10.000 euro. De inschrijving sluit 25 november weer.

Lees meer

Fairtrade week: duurzame cacao en MVO

02-11-2016 Deze week staat in het teken van fairtrade producten. Er is veel te doen over duurzame producten en ook in de winkels zijn deze steeds vaker te vinden. Vooral de duurzame chocola wordt steeds vaker verkocht door de grotere merken. Er is een normcommissie ‘Cacao’ die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

Lees meer

Nieuwe digitale RI&E-methodiek

17-10-2016 Arbodienstverlener Stigas heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in agrarische en groene sectoren. Het nieuwe RI&E-systeem is samen met ondernemers uit de praktijk ontworpen.

Lees meer

Test gelijktijdige inspecties IGZ en Inspectie SZW

17-10-2016 Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot gaan de twee inspecties gelijktijdig op inspectiebezoek.

Lees meer

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische (CMR)-stoffen: PGS15:2016. De richtlijn heeft betrekking op de transportwetgeving (ADR), omgevingswetgeving (Wabo) en de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Lees meer

Gewijzigd Arbobesluit en Warenwetbesluiten gepubliceerd

13-10-2016 Het Arbobesluit en de Warenwetbesluiten drukapparatuur 2016 en machines worden op een aantal punten aangepast. De wijzigingen gaan per 1 januari 2017 in.

Lees meer

Duurzaam toekomstperspectief belangrijk

13-10-2016 HRM was voorheen vooral een kwestie van het zoeken naar de juiste man/vrouw op de juiste plek. De medewerker bleef dan vaak jarenlang in zijn functie actief. Nu medewerkers zich steeds sneller willen ontwikkelen en, wanneer een organisatie hen die kans niet biedt, steeds makkelijker overstappen naar een ander bedrijf, draait HRM vooral om het herkennen en behouden van talent. Een duurzaam toekomstperspectief wordt belangrijker. NEN-normen helpen daarbij.

Lees meer

Nieuwe Arbowet aangenomen

13-10-2016 De nieuwe Arbowet is door de Tweede Kamer aangenomen en zal naar verwachting begin 2017 ingaan. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de rol en de taken van de bedrijfsarts.

Lees meer

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Lees meer

Pas op voor teken

21-09-2016 Hoveniers, boswachters en bijvoorbeeld ook poeliers en agrariërs, lopen verhoogde kans op de ziekte van Lyme. Deze wordt veroorzaakt door de beet van een teek, die vooral in het voorjaar en de zomer actief is. Eén op de vijf teken is drager van de ziekteverwekkende bacterie. Hoe bescherm je je medewerkers in de natuur hiertegen en wat kunnen ze zelf doen?

Lees meer

Eerste ISO-normen Human Resource Management gepubliceerd

21-09-2016 ISO heeft een nieuwe serie internationale normen voor human resources. De normen helpen HR afdelingen met het verbeteren van hun prestaties en, uiteindelijk, ook de prestaties van de organisatie als geheel. Vanuit Nederland is de nationale normcommissie voor 'Human resource management' betrokken bij de ontwikkeling van deze normen.

Lees meer

Geen werkstress na vakantie

21-09-2016 Veel werknemers belanden na hun vakantie weer in hun oude stressniveau op de werkvloer. Devies: bouw de werkdruk langzaam op

Lees meer

Wereld chocoladedag: duurzame chocola?

13-09-2016 Hoewel het vandaag, op de warmste 13 september ooit, waarschijnlijk smelt waar je bij staat, is het vandaag Wereld Chocoladedag. Deze datum is niet zomaar gekozen, vandaag is de geboortedatum van hét chocolade-icoon Willy Wonka. NEN houdt zich bezig met het ontwikkelen van duurzame chocolade. NEN-normcommissie ‘Cacao’ is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

Lees meer

Verkiezing ‘de Slimste Binnenstad van Nederland’

13-09-2016 De digitale revolutie rolt momenteel over ons heen. Iedereen leert daarmee om te gaan en dat is ook het doel van de verkiezing Slimste (binnen)Stad van Nederland. Vorig jaar is deze verkiezing voor het eerst gehouden waar twee winnaars uit kwamen; Utrecht voor de categorie ‘Visie’ en Breda voor de categorie ‘Project’.

Lees meer

Tips voor werken in de hitte

17-08-2016 Tijdens de zomer treedt het Nationaal Hitteplan soms in werking. Zo ook onlangs in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Het is dan noodzakelijk maatregelen te treffen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken.

Lees meer

Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting

15-08-2016 (Af)bouwbedrijven houden steeds meer rekening met fysieke belasting van hun werknemers. Dit zegt de Inspectie SZW naar aanleiding van controles in 2012 tot en met 2015. In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57 procent; in 2015 was dat gedaald naar 19 procent. De situatie is daarmee volgens de Inspectie duidelijk verbeterd.

Lees meer

'Kantoortuin geen succes'

15-08-2016 Het concept van de kantoortuin is geen succes. Dat beweert onderzoek van Oxford Economics en Plantronics onder de naam 'When the walls come down'. De onderzoekers bevroegen 1200 managers en medewerkers, werkzaam in diverse landen en in verschillende branches.

Lees meer

Nieuwe wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen

11-08-2016 Er is onlangs nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die de Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor pbm (persoonlijke beschermingsmiddelen) vervangt. De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten en distributeurs.

Lees meer

Norm voor helmen voor snelle elektrische fietsen gepubliceerd

08-08-2016 Om gebruikers van snelle elektrische fietsen (S-EPAC) te voorzien van een geschikte helm, heeft een internationale projectgroep de eisen aan een dergelijke helm in NTA 8776 vastgelegd. Deze NTA is nu beschikbaar bij NEN.

Lees meer

World Smart Cities Event Singapore: adresseren prioriteiten en afstemmen mondiale standaardisatie

01-08-2016 Tijdens het World Smart City Forum in Singapore op 13 en 14 juli kwamen meer dan 400 Smart City stakeholders uit de hele wereld bijeen. Verschillende partijeen discussieerden over de knelpunten bij de transitie naar slimme en duurzame steden en hoe internationale standaarden kunnen helpen bij de oplossing hiervan.

Lees meer

Nieuwe norm voor nooddouches met meerdere spuitmonden in ontwikkeling

26-07-2016 CEN/TC 332/WG 6 'Veiligheidsdouches' heeft besloten een nieuwe norm te ontwikkelen. In deze norm komen de product specificaties en prestatie-eisen te staan voor nooddouches met meerdere spuitmonden. Commentaar termijn is inmiddels verstreken.

Lees meer

Internationaal voorstel voor MVO in de agrofoodsector ter commentaar

18-07-2016 Landbouw is van levensbelang en een belangrijke economische sector, maar staat tegelijkertijd voor enorme maatschappelijke uitdagingen als issues rondom arbeidsomstandigheden, voedseltekorten en CO2-uitstoot. Frankrijk heeft voorgesteld om een internationaal referentiedocument over MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector te ontwikkelen binnen ISO, gebaseerd op ISO 26000. Belanghebbenden kunnen tot 1 september hun visie op nut en noodzaak voor de ontwikkeling van dit document kenbaar maken aan NEN.

Lees meer

Waarom heeft de wereld ISO 45001 nodig voor een veilige arbeidsomgeving?

11-07-2016 Onlangs is bekend gemaakt dat het ontwerp van de internationale arbomanagementnorm ISO 45001, die OHSAS 18001 gaat vervangen, naar verwachting eind 2017 wordt gepubliceerd. Deze nieuwe norm kan arbeidsgerelateerde risico’s verminderen en betere werksituaties over de gehele wereld bewerkstelligen. Niet alleen leiderschap en betrokkenheid van het management, maar ook betrokkenheid en participatie van alle medewerkers zijn cruciaal voor effectief arbomanagement.

Lees meer

Congres ‘Op weg naar HSE compliance’

05-07-2016 Wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Toch verwachten overheid, afnemers en uw omgeving dat u zich hier aan houdt. Dit wordt ook wel compliance genoemd. Een uitdaging waar veel HSE managers voor staan. Daarom wordt er een congres georganiseerd op 14 september 2016 in Amersfoort waar vooraanstaande sprekers toelichten hoe HSE compliance bereikt kan worden in ieders bedrijf.

Lees meer

Prorail Veiligheidsladder per 1 juli overgedragen aan NEN

01-07-2016 Per 1 juli 2016 is NEN beheerder van de ‘Veiligheidsladder’. Deze veiligheidsladder legt sterk de nadruk op de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Met NEN als beheerder wordt de Veiligheidsladder straks voor meerdere sectoren toepasbaar. ProRail heeft deze ladder ontwikkeld, maar omdat het instrument inmiddels door steeds meer bedrijven buiten de spoorsector wordt gebruikt, is ProRail niet meer de logische beheerder.

Lees meer

Publicatie ISO 45001 uitgesteld

21-06-2016 De ontwikkeling van de ISO 45001-norm is vertraagd. Tot 12 mei konden de ISO-leden (waaronder NEN) stemmen over de vraag of de ISO/DIS 45001 kon worden opgevolgd door een FDIS-versie (de eindversie). De stemming is helaas negatief verlopen, dat wil zeggen dat er eerst een tweede DIS-versie komt. Die zal naar verwachting begin 2017 verschijnen.

Lees meer

Keuzeboom helpt bij keuze veiligheidsschoenen

21-06-2016 De Inspectie SZW controleert tot eind oktober op 500 bouwplaatsen of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). Op bouwplaatsen moet de werkgever bijna altijd deze middelen ter beschikking stellen.

Lees meer

"Duiken gebeurt vaak onveilig"

21-06-2016 Professioneel duiken gebeurt vaak onveilig. Niet alleen zijn de voorbereiding en instructies onvoldoende, ook het daadwerkelijk duiken gebeurt vaak met risico's. Dit beweert de Inspectie SZW op basis van eigen onderzoek. Bij een inspectie van 73 duikbedrijven zijn bij 48 bedrijven overtredingen geconstateerd.

Lees meer

Nieuwe Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen

20-06-2016 De nieuwe Europese verordening 2016-425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen is op 31 maart gepubliceerd. De verordening bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) in de Europese Unie (EU). In 2018 wordt de verordening van kracht en vervangt hij de huidige richtlijn 89/686/EEG.

Lees meer

Klinieken te onbekend met vervoer stoffen

20-06-2016 Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van 50 instellingen in 2015.

Lees meer

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen) ligt voor ter commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Preventie voorop in nieuwe Arbowet

16-06-2016 Met een voorgestelde wijziging van de Arbowet wil de regering de preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten aanpakken. In het bijzonder wil men werken aan de preventie van te hoge werkdruk. Meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, betere preventie door de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts staan daarbij centraal.

Lees meer

Nieuwe Europese PBM Verordening gepubliceerd

15-06-2016 De nieuwe Europese verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is onlangs gepubliceerd in het Official Journal van de EU. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking op 21 april 2016.

Lees meer

Herziening NEN 1413 en 1414: experts gezocht

10-05-2016 NEN 1413 en 1414 zijn toe aan een periodieke herziening. De NEN normcommissie grafische symbolen start binnenkort met het uitvoeren van de herziening. Experts zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Lees meer

Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving in werking

02-05-2016 De Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is op 14 april in werking getreden (Stb. 2016/139). Hetzelfde geldt voor de samenhangende Regeling aanwijzing kringen van gemeenten die deelnemen aan een omgevingsdienst en enkele correcties (Stcrt. 2016/16200).

Lees meer

De vierde aanvulling op NEN 2559 ‘Onderhoud van draagbare blustoestellen’

02-05-2016 De vierde aanvulling op NEN 2559 ‘Onderhoud van draagbare blustoestellen’ is gepubliceerd als ontwerp.

Lees meer

Niet alle kermisattracties voldoen aan veiligheidseisen

29-04-2016 De meeste kermisattracties in ons land zijn veilig. Maar bij 124 kermisattracties die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht, blijkt dat 34 niet aan alle eisen voldoen.

Lees meer

EU-OSHA opent nominaties goede praktijken Awards

29-04-2016 De nominaties voor de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2016-2017 zijn geopend. De campagne heeft als thema "Gezond werk, voor alle leeftijden".

Lees meer

Terugblik informatiemiddag over de nieuwe Europese verordening PBM

29-04-2016 De nieuwe Europese verordeningen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gepubliceerd. Op termijn vervalt daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN heeft op 25 april een informatiemiddag georganiseerd over de veranderingen en consequenties voor de gebruikers. Met het maximale aantal deelnemers was het een succesvolle middag!

Lees meer

Onderzoek naar nieuwe en opkomende risico's op het werk

29-04-2016 De tweede editie van ESENER-2 is verschenen. Dit OSHA onderzoek kijkt bij 50.000 Europese bedrijven naar gezondheidsrisico's op de werkplek. Focus ligt daarbij op psychosociale risico's, participatie en belemmeringen en stimulansen om tot actie over te gaan. Doel is nationaal vergelijkbare informatie te genereren die helpt om tot beter beleid te komen dat risico's zo goed mogelijk tegengaat of afdekt.

Lees meer

Werkgever stimuleert trap nemen niet

28-04-2016 Driekwart van de werkgevers simuleert hun werknemers niet de trap te nemen. Werkend Nederland pakt 40% graag de lift omdat het lekker makkelijk is, men op een hoge verdieping werkt en geen zin heeft om buiten adem boven te komen. Dit blijkt uit onderzoek van het Diabetes Fonds.

Lees meer

Verkiezing ‘de Slimste Binnenstad van Nederland’

12-04-2016 Voor het tweede jaar op rij gaat Smart Data City op zoek naar de ‘Slimste Binnenstad van Nederland’. Op 20 september worden de winnaars bekend gemaakt tijdens het gelijknamige congres. Vorig jaar kwamen Utrecht (Slimste Visie) en Breda (Slimste Project) als winnaars uit de bus. Zijn zij dit jaar in staat hun titel te verdedigen?

Lees meer

Nieuwe versie Blue Guide beschikbaar!

11-04-2016 De Blue Guide is herzien. In de Blue Guide vindt u antwoord op al uw vragen over de implementatie van EU productregels.

Lees meer

Goedkope handschoen is duurkoop

11-04-2016 Statistisch gezien heeft 40 procent van de verwondingen op het werk met handen te maken. Goede bescherming is dus noodzaak.

Lees meer

Week van de RI&E: 13-17 juni

11-04-2016 Steunpunt RI&E houdt van 13 t/m 17 juni de tweede 'Week van de RI&E'. Het thema is 'Oog voor uw werknemers'. Tijdens deze week houden tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs activiteiten om ondernemers met behulp van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Doel: uitval, zowel op de korte als de langere termijn, voorkomen.

Lees meer

"Niet de stoel maar de sfeer maakt gelukkig"

11-04-2016 Nederlandse medewerkers werken op moderne kantoren. Ze werken op goed instelbaar kantoormeubilair en met meer mobiele technologie dan gemiddeld. Hoe komt het dan dat maar 7 procent van de Nederlandse werknemers zich sterk betrokken voelt bij zijn werk?

Lees meer

Betaalt werkgever gehoorschade werknemer?

11-04-2016 Een werknemer die schade aan zijn gezondheid wil verhalen op zijn baas, moet bewijzen dat de schade is ontstaan doordat de werkgever zijn zorgplicht voor de arbeidsomstandigheden niet is nagekomen. Een werknemer van een bakkerij wist dit onlangs voor elkaar te krijgen.

Lees meer

Veiligheid duikuitrusting met twee nieuwe Europese normen

08-04-2016 De Europese normcommissie CEN/TC 136 'Sports, playground and other recreational facilities and equipment' heeft twee normen voor duikuitrusting gepubliceerd. De eerste betreft een nieuwe norm voor duikbrillen (NEN-EN 16805:2015). De tweede is een herziening van de norm voor snorkels (NEN-EN 1972:2015). Met deze normen kunnen duikbrillen en snorkels op kwaliteit en veiligheid getest worden.

Lees meer

Dooie vingers nieuwe beroepsziekte?

09-03-2016 Er is wellicht een nieuwe beroepsziekte die niet alleen topvolleyballers treft maar ook automonteurs: dooie vingers. Beroepen waarbij mensen veel bovenhandse bewegingen maken, behoren tot de risicogroep, zo blijkt uit een recent proefschrift. De aandoening is overigens goede behandelbaar.

Lees meer

"Horeca fitter met oordop"

09-03-2016 Goede gehoorbescherming zorgt voor minder vermoeide medewerkers van drukke kroegen of discotheken. Dat staat in een recente proef van een bedrijf voor gehoortechniek in samenwerking met een plaatselijk café in Eindhoven. Ook het risico op blijvende gehoorschade daalt volgens de proef.

Lees meer

Herziening NPR 1813 voor kantoormeubilair gepubliceerd voor commentaar

23-02-2016 NEN heeft de herziene versie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 voor kantoormeubelen en ergonomische accessoires gepubliceerd voor commentaar. Deze ontwerp praktijkrichtlijn is opgesteld vanuit de wens om de ergonomische uitgangspunten rond de individuele werkplek breder toe te passen zodat er een optimale werksituatie wordt gerealiseerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2016 online commentaar indienen.

Lees meer

Informatiemiddag over de nieuwe Europese verordening PBM

16-02-2016 Binnenkort wordt de nieuwe Europese verordeningen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gepubliceerd. Op termijn vervalt daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN organiseert op 25 april een informatiemiddag over de veranderingen en consequenties voor de gebruikers.

Lees meer

Normontwerp ISO 45001 Arbomanagementsysteem beschikbaar

15-02-2016 De Draft International Standard van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ (ISO/DIS 45001) is beschikbaar. ISO/DIS 45001 is een normontwerp en de inhoud kan dus nog wijzigen. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.

Lees meer

Helft werknemers oefende nog nooit ontruiming

15-02-2016 Bijna de helft (45 procent) van de Nederlandse werknemers heeft nog nooit een ontruiming geoefend. Daarnaast weet ongeveer een derde niet waar de EHBO-koffer ligt, waar de brandblusser hangt of wie er bhv’er is. Dat blijkt uit onderzoek van Manutan onder 1000 respondenten in verschillende leeftijdscategorieën, werkzaam bij kleine, middelgrote en grote bedrijven in Nederland.

Lees meer

Vier op de vijf cao’s met afspraken duurzame inzetbaarheid

15-02-2016 Vier op de vijf vorig jaar afgesloten cao’s bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN. Van deze afspraken profiteren zowel de werkgever als de werknemer.

Lees meer

NTA helpt bij melding bedrijfsongevallen

15-02-2016 Uitglijden, struikelen of een andere manier van vallen zijn vaak de oorzaak van bedrijfsongevallen. Ook zijn medewerkers vrij vaak het slachtoffer van bedreigingen, bijten en schoppen. Dat becijferde onlangs het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is overigens een speciale NTA voor het melden van ongevallen op het werk: NTA 8031:2012 nl. Die helpt bij het verplicht melden van bedrijfsongevallen.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

Eerder door u bekeken