Nieuwsberichten Arbeid & Veiligheid

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Arbomail.

NEN 6069+A1:2016 ‘Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ gepubliceerd

28-11-2016 NEN heeft NEN 6069+A1 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn correcties van en aanvullingen op de brandwerendheidscriteria voor beoordeling van horizontale en verticale brandoverslag bij gevels. De veranderingen betreffen o.a. gebouwen met vloeren hoger gelegen dan 20 m boven meetniveau en gebouwen met gevels die moeilijk bereikbaar zijn voor de brandweer.

Lees meer

Het Glazenwassersregister stopt per 1 januari 2017

20-11-2016 Het Glazenwassersregister (GWR), opgericht in 2013 ten behoeve van de problematiek in de particuliere glazenwassersmarkt, wordt per 1 januari 2017 opgeheven.

Lees meer

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden.

Lees meer

Veiligheidshelm voorkomt veel ellende

17-11-2016 Het mag bekend zijn. Ons hoofd is bijzonder kwetsbaar. Daarom is optimale bescherming geboden in werksituaties. Dat maakt van de veiligheidshelm met recht een hoofdzaak.

Lees meer

Gewijzigde Arbowet uitgesteld

17-11-2016 De gewijzigde Arbowet gaat niet eerder dan 1 juli 2017 gelden. Het is de tweede keer dat de ingang van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld.

Lees meer

Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid

17-11-2016 Vanaf 14 november kunnen bedrijven zich inschrijven om subsidie te krijgen voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de externe advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10.000 euro. De inschrijving sluit 25 november weer.

Lees meer

Fairtrade week: duurzame cacao en MVO

02-11-2016 Deze week staat in het teken van fairtrade producten. Er is veel te doen over duurzame producten en ook in de winkels zijn deze steeds vaker te vinden. Vooral de duurzame chocola wordt steeds vaker verkocht door de grotere merken. Er is een normcommissie ‘Cacao’ die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

Lees meer

Nieuwe digitale RI&E-methodiek

17-10-2016 Arbodienstverlener Stigas heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in agrarische en groene sectoren. Het nieuwe RI&E-systeem is samen met ondernemers uit de praktijk ontworpen.

Lees meer

Test gelijktijdige inspecties IGZ en Inspectie SZW

17-10-2016 Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot gaan de twee inspecties gelijktijdig op inspectiebezoek.

Lees meer

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische (CMR)-stoffen: PGS15:2016. De richtlijn heeft betrekking op de transportwetgeving (ADR), omgevingswetgeving (Wabo) en de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Lees meer

Gewijzigd Arbobesluit en Warenwetbesluiten gepubliceerd

13-10-2016 Het Arbobesluit en de Warenwetbesluiten drukapparatuur 2016 en machines worden op een aantal punten aangepast. De wijzigingen gaan per 1 januari 2017 in.

Lees meer

Duurzaam toekomstperspectief belangrijk

13-10-2016 HRM was voorheen vooral een kwestie van het zoeken naar de juiste man/vrouw op de juiste plek. De medewerker bleef dan vaak jarenlang in zijn functie actief. Nu medewerkers zich steeds sneller willen ontwikkelen en, wanneer een organisatie hen die kans niet biedt, steeds makkelijker overstappen naar een ander bedrijf, draait HRM vooral om het herkennen en behouden van talent. Een duurzaam toekomstperspectief wordt belangrijker. NEN-normen helpen daarbij.

Lees meer

Nieuwe Arbowet aangenomen

13-10-2016 De nieuwe Arbowet is door de Tweede Kamer aangenomen en zal naar verwachting begin 2017 ingaan. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de rol en de taken van de bedrijfsarts.

Lees meer

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Lees meer

Pas op voor teken

21-09-2016 Hoveniers, boswachters en bijvoorbeeld ook poeliers en agrariërs, lopen verhoogde kans op de ziekte van Lyme. Deze wordt veroorzaakt door de beet van een teek, die vooral in het voorjaar en de zomer actief is. Eén op de vijf teken is drager van de ziekteverwekkende bacterie. Hoe bescherm je je medewerkers in de natuur hiertegen en wat kunnen ze zelf doen?

Lees meer

Eerste ISO-normen Human Resource Management gepubliceerd

21-09-2016 ISO heeft een nieuwe serie internationale normen voor human resources. De normen helpen HR afdelingen met het verbeteren van hun prestaties en, uiteindelijk, ook de prestaties van de organisatie als geheel. Vanuit Nederland is de nationale normcommissie voor 'Human resource management' betrokken bij de ontwikkeling van deze normen.

Lees meer

Geen werkstress na vakantie

21-09-2016 Veel werknemers belanden na hun vakantie weer in hun oude stressniveau op de werkvloer. Devies: bouw de werkdruk langzaam op

Lees meer

Wereld chocoladedag: duurzame chocola?

13-09-2016 Hoewel het vandaag, op de warmste 13 september ooit, waarschijnlijk smelt waar je bij staat, is het vandaag Wereld Chocoladedag. Deze datum is niet zomaar gekozen, vandaag is de geboortedatum van hét chocolade-icoon Willy Wonka. NEN houdt zich bezig met het ontwikkelen van duurzame chocolade. NEN-normcommissie ‘Cacao’ is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

Lees meer

Verkiezing ‘de Slimste Binnenstad van Nederland’

13-09-2016 De digitale revolutie rolt momenteel over ons heen. Iedereen leert daarmee om te gaan en dat is ook het doel van de verkiezing Slimste (binnen)Stad van Nederland. Vorig jaar is deze verkiezing voor het eerst gehouden waar twee winnaars uit kwamen; Utrecht voor de categorie ‘Visie’ en Breda voor de categorie ‘Project’.

Lees meer

Tips voor werken in de hitte

17-08-2016 Tijdens de zomer treedt het Nationaal Hitteplan soms in werking. Zo ook onlangs in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Het is dan noodzakelijk maatregelen te treffen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken.

Lees meer

Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting

15-08-2016 (Af)bouwbedrijven houden steeds meer rekening met fysieke belasting van hun werknemers. Dit zegt de Inspectie SZW naar aanleiding van controles in 2012 tot en met 2015. In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57 procent; in 2015 was dat gedaald naar 19 procent. De situatie is daarmee volgens de Inspectie duidelijk verbeterd.

Lees meer

'Kantoortuin geen succes'

15-08-2016 Het concept van de kantoortuin is geen succes. Dat beweert onderzoek van Oxford Economics en Plantronics onder de naam 'When the walls come down'. De onderzoekers bevroegen 1200 managers en medewerkers, werkzaam in diverse landen en in verschillende branches.

Lees meer

Nieuwe wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen

11-08-2016 Er is onlangs nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die de Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor pbm (persoonlijke beschermingsmiddelen) vervangt. De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten en distributeurs.

Lees meer

Norm voor helmen voor snelle elektrische fietsen gepubliceerd

08-08-2016 Om gebruikers van snelle elektrische fietsen (S-EPAC) te voorzien van een geschikte helm, heeft een internationale projectgroep de eisen aan een dergelijke helm in NTA 8776 vastgelegd. Deze NTA is nu beschikbaar bij NEN.

Lees meer

World Smart Cities Event Singapore: adresseren prioriteiten en afstemmen mondiale standaardisatie

01-08-2016 Tijdens het World Smart City Forum in Singapore op 13 en 14 juli kwamen meer dan 400 Smart City stakeholders uit de hele wereld bijeen. Verschillende partijeen discussieerden over de knelpunten bij de transitie naar slimme en duurzame steden en hoe internationale standaarden kunnen helpen bij de oplossing hiervan.

Lees meer

Nieuwe norm voor nooddouches met meerdere spuitmonden in ontwikkeling

26-07-2016 CEN/TC 332/WG 6 'Veiligheidsdouches' heeft besloten een nieuwe norm te ontwikkelen. In deze norm komen de product specificaties en prestatie-eisen te staan voor nooddouches met meerdere spuitmonden. Commentaar termijn is inmiddels verstreken.

Lees meer

Internationaal voorstel voor MVO in de agrofoodsector ter commentaar

18-07-2016 Landbouw is van levensbelang en een belangrijke economische sector, maar staat tegelijkertijd voor enorme maatschappelijke uitdagingen als issues rondom arbeidsomstandigheden, voedseltekorten en CO2-uitstoot. Frankrijk heeft voorgesteld om een internationaal referentiedocument over MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector te ontwikkelen binnen ISO, gebaseerd op ISO 26000. Belanghebbenden kunnen tot 1 september hun visie op nut en noodzaak voor de ontwikkeling van dit document kenbaar maken aan NEN.

Lees meer

Waarom heeft de wereld ISO 45001 nodig voor een veilige arbeidsomgeving?

11-07-2016 Onlangs is bekend gemaakt dat het ontwerp van de internationale arbomanagementnorm ISO 45001, die OHSAS 18001 gaat vervangen, naar verwachting eind 2017 wordt gepubliceerd. Deze nieuwe norm kan arbeidsgerelateerde risico’s verminderen en betere werksituaties over de gehele wereld bewerkstelligen. Niet alleen leiderschap en betrokkenheid van het management, maar ook betrokkenheid en participatie van alle medewerkers zijn cruciaal voor effectief arbomanagement.

Lees meer

Congres ‘Op weg naar HSE compliance’

05-07-2016 Wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Toch verwachten overheid, afnemers en uw omgeving dat u zich hier aan houdt. Dit wordt ook wel compliance genoemd. Een uitdaging waar veel HSE managers voor staan. Daarom wordt er een congres georganiseerd op 14 september 2016 in Amersfoort waar vooraanstaande sprekers toelichten hoe HSE compliance bereikt kan worden in ieders bedrijf.

Lees meer

Prorail Veiligheidsladder per 1 juli overgedragen aan NEN

01-07-2016 Per 1 juli 2016 is NEN beheerder van de ‘Veiligheidsladder’. Deze veiligheidsladder legt sterk de nadruk op de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Met NEN als beheerder wordt de Veiligheidsladder straks voor meerdere sectoren toepasbaar. ProRail heeft deze ladder ontwikkeld, maar omdat het instrument inmiddels door steeds meer bedrijven buiten de spoorsector wordt gebruikt, is ProRail niet meer de logische beheerder.

Lees meer

Publicatie ISO 45001 uitgesteld

21-06-2016 De ontwikkeling van de ISO 45001-norm is vertraagd. Tot 12 mei konden de ISO-leden (waaronder NEN) stemmen over de vraag of de ISO/DIS 45001 kon worden opgevolgd door een FDIS-versie (de eindversie). De stemming is helaas negatief verlopen, dat wil zeggen dat er eerst een tweede DIS-versie komt. Die zal naar verwachting begin 2017 verschijnen.

Lees meer

Keuzeboom helpt bij keuze veiligheidsschoenen

21-06-2016 De Inspectie SZW controleert tot eind oktober op 500 bouwplaatsen of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). Op bouwplaatsen moet de werkgever bijna altijd deze middelen ter beschikking stellen.

Lees meer

"Duiken gebeurt vaak onveilig"

21-06-2016 Professioneel duiken gebeurt vaak onveilig. Niet alleen zijn de voorbereiding en instructies onvoldoende, ook het daadwerkelijk duiken gebeurt vaak met risico's. Dit beweert de Inspectie SZW op basis van eigen onderzoek. Bij een inspectie van 73 duikbedrijven zijn bij 48 bedrijven overtredingen geconstateerd.

Lees meer

Nieuwe Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen

20-06-2016 De nieuwe Europese verordening 2016-425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen is op 31 maart gepubliceerd. De verordening bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) in de Europese Unie (EU). In 2018 wordt de verordening van kracht en vervangt hij de huidige richtlijn 89/686/EEG.

Lees meer

Klinieken te onbekend met vervoer stoffen

20-06-2016 Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van 50 instellingen in 2015.

Lees meer

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen) ligt voor ter commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Preventie voorop in nieuwe Arbowet

16-06-2016 Met een voorgestelde wijziging van de Arbowet wil de regering de preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten aanpakken. In het bijzonder wil men werken aan de preventie van te hoge werkdruk. Meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, betere preventie door de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts staan daarbij centraal.

Lees meer

Nieuwe Europese PBM Verordening gepubliceerd

15-06-2016 De nieuwe Europese verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is onlangs gepubliceerd in het Official Journal van de EU. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking op 21 april 2016.

Lees meer

Herziening NEN 1413 en 1414: experts gezocht

10-05-2016 NEN 1413 en 1414 zijn toe aan een periodieke herziening. De NEN normcommissie grafische symbolen start binnenkort met het uitvoeren van de herziening. Experts zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Lees meer

Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving in werking

02-05-2016 De Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is op 14 april in werking getreden (Stb. 2016/139). Hetzelfde geldt voor de samenhangende Regeling aanwijzing kringen van gemeenten die deelnemen aan een omgevingsdienst en enkele correcties (Stcrt. 2016/16200).

Lees meer

De vierde aanvulling op NEN 2559 ‘Onderhoud van draagbare blustoestellen’

02-05-2016 De vierde aanvulling op NEN 2559 ‘Onderhoud van draagbare blustoestellen’ is gepubliceerd als ontwerp.

Lees meer

Niet alle kermisattracties voldoen aan veiligheidseisen

29-04-2016 De meeste kermisattracties in ons land zijn veilig. Maar bij 124 kermisattracties die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht, blijkt dat 34 niet aan alle eisen voldoen.

Lees meer

EU-OSHA opent nominaties goede praktijken Awards

29-04-2016 De nominaties voor de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2016-2017 zijn geopend. De campagne heeft als thema "Gezond werk, voor alle leeftijden".

Lees meer

Terugblik informatiemiddag over de nieuwe Europese verordening PBM

29-04-2016 De nieuwe Europese verordeningen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gepubliceerd. Op termijn vervalt daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN heeft op 25 april een informatiemiddag georganiseerd over de veranderingen en consequenties voor de gebruikers. Met het maximale aantal deelnemers was het een succesvolle middag!

Lees meer

Onderzoek naar nieuwe en opkomende risico's op het werk

29-04-2016 De tweede editie van ESENER-2 is verschenen. Dit OSHA onderzoek kijkt bij 50.000 Europese bedrijven naar gezondheidsrisico's op de werkplek. Focus ligt daarbij op psychosociale risico's, participatie en belemmeringen en stimulansen om tot actie over te gaan. Doel is nationaal vergelijkbare informatie te genereren die helpt om tot beter beleid te komen dat risico's zo goed mogelijk tegengaat of afdekt.

Lees meer

Werkgever stimuleert trap nemen niet

28-04-2016 Driekwart van de werkgevers simuleert hun werknemers niet de trap te nemen. Werkend Nederland pakt 40% graag de lift omdat het lekker makkelijk is, men op een hoge verdieping werkt en geen zin heeft om buiten adem boven te komen. Dit blijkt uit onderzoek van het Diabetes Fonds.

Lees meer

Verkiezing ‘de Slimste Binnenstad van Nederland’

12-04-2016 Voor het tweede jaar op rij gaat Smart Data City op zoek naar de ‘Slimste Binnenstad van Nederland’. Op 20 september worden de winnaars bekend gemaakt tijdens het gelijknamige congres. Vorig jaar kwamen Utrecht (Slimste Visie) en Breda (Slimste Project) als winnaars uit de bus. Zijn zij dit jaar in staat hun titel te verdedigen?

Lees meer

Nieuwe versie Blue Guide beschikbaar!

11-04-2016 De Blue Guide is herzien. In de Blue Guide vindt u antwoord op al uw vragen over de implementatie van EU productregels.

Lees meer

Goedkope handschoen is duurkoop

11-04-2016 Statistisch gezien heeft 40 procent van de verwondingen op het werk met handen te maken. Goede bescherming is dus noodzaak.

Lees meer

Week van de RI&E: 13-17 juni

11-04-2016 Steunpunt RI&E houdt van 13 t/m 17 juni de tweede 'Week van de RI&E'. Het thema is 'Oog voor uw werknemers'. Tijdens deze week houden tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs activiteiten om ondernemers met behulp van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Doel: uitval, zowel op de korte als de langere termijn, voorkomen.

Lees meer

"Niet de stoel maar de sfeer maakt gelukkig"

11-04-2016 Nederlandse medewerkers werken op moderne kantoren. Ze werken op goed instelbaar kantoormeubilair en met meer mobiele technologie dan gemiddeld. Hoe komt het dan dat maar 7 procent van de Nederlandse werknemers zich sterk betrokken voelt bij zijn werk?

Lees meer

Betaalt werkgever gehoorschade werknemer?

11-04-2016 Een werknemer die schade aan zijn gezondheid wil verhalen op zijn baas, moet bewijzen dat de schade is ontstaan doordat de werkgever zijn zorgplicht voor de arbeidsomstandigheden niet is nagekomen. Een werknemer van een bakkerij wist dit onlangs voor elkaar te krijgen.

Lees meer

Veiligheid duikuitrusting met twee nieuwe Europese normen

08-04-2016 De Europese normcommissie CEN/TC 136 'Sports, playground and other recreational facilities and equipment' heeft twee normen voor duikuitrusting gepubliceerd. De eerste betreft een nieuwe norm voor duikbrillen (NEN-EN 16805:2015). De tweede is een herziening van de norm voor snorkels (NEN-EN 1972:2015). Met deze normen kunnen duikbrillen en snorkels op kwaliteit en veiligheid getest worden.

Lees meer

Dooie vingers nieuwe beroepsziekte?

09-03-2016 Er is wellicht een nieuwe beroepsziekte die niet alleen topvolleyballers treft maar ook automonteurs: dooie vingers. Beroepen waarbij mensen veel bovenhandse bewegingen maken, behoren tot de risicogroep, zo blijkt uit een recent proefschrift. De aandoening is overigens goede behandelbaar.

Lees meer

"Horeca fitter met oordop"

09-03-2016 Goede gehoorbescherming zorgt voor minder vermoeide medewerkers van drukke kroegen of discotheken. Dat staat in een recente proef van een bedrijf voor gehoortechniek in samenwerking met een plaatselijk café in Eindhoven. Ook het risico op blijvende gehoorschade daalt volgens de proef.

Lees meer

Herziening NPR 1813 voor kantoormeubilair gepubliceerd voor commentaar

23-02-2016 NEN heeft de herziene versie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 voor kantoormeubelen en ergonomische accessoires gepubliceerd voor commentaar. Deze ontwerp praktijkrichtlijn is opgesteld vanuit de wens om de ergonomische uitgangspunten rond de individuele werkplek breder toe te passen zodat er een optimale werksituatie wordt gerealiseerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2016 online commentaar indienen.

Lees meer

Informatiemiddag over de nieuwe Europese verordening PBM

16-02-2016 Binnenkort wordt de nieuwe Europese verordeningen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gepubliceerd. Op termijn vervalt daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN organiseert op 25 april een informatiemiddag over de veranderingen en consequenties voor de gebruikers.

Lees meer

Normontwerp ISO 45001 Arbomanagementsysteem beschikbaar

15-02-2016 De Draft International Standard van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ (ISO/DIS 45001) is beschikbaar. ISO/DIS 45001 is een normontwerp en de inhoud kan dus nog wijzigen. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.

Lees meer

Vier op de vijf cao’s met afspraken duurzame inzetbaarheid

15-02-2016 Vier op de vijf vorig jaar afgesloten cao’s bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN. Van deze afspraken profiteren zowel de werkgever als de werknemer.

Lees meer

Helft werknemers oefende nog nooit ontruiming

15-02-2016 Bijna de helft (45 procent) van de Nederlandse werknemers heeft nog nooit een ontruiming geoefend. Daarnaast weet ongeveer een derde niet waar de EHBO-koffer ligt, waar de brandblusser hangt of wie er bhv’er is. Dat blijkt uit onderzoek van Manutan onder 1000 respondenten in verschillende leeftijdscategorieën, werkzaam bij kleine, middelgrote en grote bedrijven in Nederland.

Lees meer

NTA helpt bij melding bedrijfsongevallen

15-02-2016 Uitglijden, struikelen of een andere manier van vallen zijn vaak de oorzaak van bedrijfsongevallen. Ook zijn medewerkers vrij vaak het slachtoffer van bedreigingen, bijten en schoppen. Dat becijferde onlangs het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is overigens een speciale NTA voor het melden van ongevallen op het werk: NTA 8031:2012 nl. Die helpt bij het verplicht melden van bedrijfsongevallen.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

Norm over monitoren van stralingsdosis op oog, huid en ledematen gepubliceerd

28-01-2016 Het gebruik van ioniserende straling kan levensreddend zijn. Tegelijk is bekend dat diezelfde ioniserende straling ook gevaarlijk kan zijn. Om de balans te vinden tussen deze uitersten is het belangrijk om de stralingsdosis op een goede manier te kunnen meten. De internationale norm die de metingen voor het monitoren van de dosis op oog, huid en ledematen beschrijft is nu herzien en door Nederland overgenomen.

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

Normontwerp ISO 45001 in februari gepubliceerd

14-01-2016 Normontwerp van ISO 45001 'Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use' verschijnt in februari. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.

Lees meer

Norm schoolmeubilair verbreed

14-01-2016 Scholen en fabrikanten van schoolmeubilair opgelet: NEN-EN 1729-1 Meubelen – Stoelen en tafels voor onderwijsinstellingen, is afgelopen december gereviseerd. De belangrijkste aanpassingen zitten in de reikwijdte van de norm.

Lees meer

Norm voor valbescherming, EN 795, geharmoniseerd

14-01-2016 De Europese Commissie heeft EN 795:2012 'Personal fall protection equipment – Anchor devices' als geharmoniseerde norm gepubliceerd in het Official Journal. Hiermee is de versie uit 1996 als geharmoniseerde norm vervangen.

Lees meer

Werknemers waarderen openheid en verstelbaar meubilair

14-01-2016 Uit onderzoek van Center for People and Buildings blijkt onder andere dat werknemers een licht, modern interieur prefereren bij flexwerkplekken. Ook waarderen ze het wanneer er verstelbaar meubilair staat, zo zegt werkplekonderzoeker Iris de Been.

Lees meer

Wijzigingen Arbowet en WOR uitgesteld

14-01-2016 De invoering van de wijzigingen van de Arbowet en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is uitgesteld. De extra bevoegdheden op het gebied van topbeloningen voor de OR en de vernieuwde Arbowet op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg staan niet meer gepland voor 1 juli 2016, maar pas voor 1 januari 2017.

Lees meer

Correctief onderhoud kleine blusmiddelen belangrijk

15-12-2015 Zo'n 90 procent van de beginnende branden wordt goed geblust met een draagbare blusser of brandslanghaspel. Maar ondanks jaarlijks onderhoud moet bij het kleine blusmiddel extra correctief onderhoud plaatsvinden zodat het middel altijd gebruiksklaar is. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Vebon-NOVB naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen.

Lees meer

Zorg voor goed materiaal!

14-12-2015 Een werkgever is op grond van de zorgplicht van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor de schade, die de werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Lees meer

Werknemers vinden flexplekken viezer, maar is dat zo?

14-12-2015 Meer dan een derde van de Nederlandse werknemers vindt zijn werkplek vies. Vooral flexplekken worden als viezer beoordeeld dan de eigen, vaste werkplek. Dat is voor een deel perceptie. Rommel van een ander wordt als erger ervaren, zo blijkt uit onderzoek van Wetten van de Werkvloer.

Lees meer

Humor op werkvloer verlaagt stress

14-12-2015 Hoge werkdruk zorgt voor minder plezier in het werk, zo vindt 35 procent van de respondenten van een onderzoek van TempoTeam. Om het plezier te verhogen is humor een belangrijk middel dat de stress kan verlagen.

Lees meer

Start ontwikkeling norm voor tekenwerende kleding

26-11-2015 Bescherming tegen teken is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt. Kleding geïmpregneerd met permetrine blijkt hiervoor een belangrijk beschermingsmiddel. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel. Op initiatief van een aantal belanghebbenden in de markt worden nu de eisen waaraan deze kleding moet voldoen vastgelegd.

Lees meer

'Spaakbescherming moet nog beter', aldus TaskForce Kinderveiligheid

23-11-2015 Jaarlijks komen er 2300 kinderen op de eerste hulp omdat zij met hun voeten tussen de spaken zijn gekomen. Eén op de drie van die kinderen breekt daarbij een bot. Dat blijkt uit cijfers van Task Force Kinderveiligheid, die pleit voor een betere spaakbescherming.

Lees meer

De 'herfstblues' en winterdip te lijf!

13-11-2015 Kortere dagen, dalende temperaturen: de herfst en winter laten weer van zich horen. Voor sommige werknemers betekent dit dat ze in het donker naar hun werk gaan en in het donker weer huiswaarts keren. Wat zijn de fysieke en mentale gevolgen van dit 'mollenbestaan'? En wat kun je er aan doen?

Lees meer

Afwijken schriftelijke instructie zorgt voor onveilig spoorwerk

13-11-2015 Afwijken van de schriftelijke instructie is één van de belangrijkste oorzaken van onveilig werken aan het spoor. Dat blijkt uit inspecties door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT controleerde in 2014 op de naleving van de Spoorwegwet en het arborisico aanrijdgevaar en de daarbij behorende opdrachtgeversverplichtingen.

Lees meer

De arbeids- en organisatiedeskundige

13-11-2015 De arbowereld staat bol van de beroepen, met name gericht op preventie: veiligheidskundige, arbeidsdeskundige, arbeidshygiënist, A&O'er en andere preventiemedewerkers. Vaak met overlap, maar even vaak met grote onderlinge verschillen. Wie doet nu precies wat?

Lees meer

'Werkdruk grote risicofactor bij gezond werken', aldus ESENER-2

13-11-2015 Maar liefst 60 procent van de Nederlanders vindt werkdruk een belangrijke risicofactor als het gaat om veilig en gezond werken. Dat blijkt uit de resultaten van ESENER-2, de tweede werkgeversenquête op het gebied van arbeidsomstandigheden. Psychosociale vraagstukken worden te vaak niet besproken, zo luidt een andere conclusie.

Lees meer

Blauwe Gids nu ook in Nederlands

13-11-2015 De Blauwe Gids 2014 met daarin de wettelijke kaders voor toepassing van CE-markering is er nu ook in het Nederlands. De Europese Commissie heeft de 'Blue Guide on the implementation of EU product rules 2014' inmiddels in 21 talen beschikbaar gesteld.

Lees meer

Meer beleid voor duurzame inzetbaarheid

13-10-2015 Het aantal organisaties met beleid gericht op langer doorwerken van het personeel is toegenomen van 32% in 2010 naar 40% in 2014. Dat blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2014 van TNO.

Lees meer

Artikel werpleketikettering ingevoegd in Arbeidsomstandighedenregeling

13-10-2015 De Arbeidsomstandighedenregeling is gewijzigd om aan te kunnen sluiten bij de CLP-verordening. Deze Europese verordening is met ingang van 1 juni van dit jaar de enige geldende wettekst voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels .

Lees meer

Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan

13-10-2015 De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Ook naleving van cao's staat hoog op de agenda.

Lees meer

Tips voor veiligheidsschoenen

13-10-2015 Goede veiligheidsschoenen zijn op veel werkplekken nodig om veilig te kunnen werken. Die alleen verstrekken, volstaat niet. Hieronder vindt u tips voor optimaal veilige veiligheidsschoenen. Ook NEN helpt u bij dit onderwerp.

Lees meer

Koffie branden met masker?

13-10-2015 Koffie is voor velen een noodzaak om een werkdag goed te beginnen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat werknemers van koffiebranderijen en barista’s die zelf koffie branden, grote kans hebben op luchtwegaandoeningen. Moeten straks werknemers in een koffietentje een volgelaatsmasker dragen zoals voorgeschreven in NEN-EN 136?

Lees meer

Vertel ons over uw beroep!

12-10-2015 De arbowereld staat bol van de beroepen, met name gericht op preventie: veiligheidskundige, arbeidsdeskundige, arbeidshygiënist, A&O'er en andere preventiemedewerkers. Vaak met overlap, maar even vaak met grote onderlinge verschillen. Velen zien door de arbo-bomen het bos niet meer en kunnen deze beroepen niet uit elkaar houden. Wie doet nu precies wat?

Lees meer

De veelzijdigheid én onmisbaarheid van waterstof

12-10-2015 Waterstof kan een belangrijke component worden in een toekomstig, duurzaam energiesysteem. Het heeft als voordeel te kunnen worden ingezet als energiedrager én als brandstof. Waterstof kan worden geproduceerd door diverse duurzame energiebronnen via bijvoorbeeld elektrolyse (zon- of, windenergie, waterkracht), of bijvoorbeeld uit biomassa. Waterstof wordt momenteel ook uit aardgas geproduceerd.

Lees meer

9 oktober Dag van de Duurzaamheid

09-10-2015 Vrijdag 9 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag heeft als doel mensen en organisaties bij duurzaamheid te betrekken om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen. NEN is ook al jaren actief bezig met duurzaamheid, zoals met NEN-ISO 26000: dé richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Lees meer

Risicobeheersing 2.0: oprechte aandacht voor duurzaamheid en continuïteit

30-09-2015 Het platform Erkend Risicoadviseur organiseert op donderdag 5 november 2015 het seminar "Risicobeheersing 2.0" waarin duurzame inzetbaarheid, risicobeheersing in de praktijk en de toegevoegde waarde van de Erkend Risicoadviseur centraal staan.

Lees meer

Gele hesjes voor koeien

28-08-2015 In het Engelse Hungerford is de veiligheid van koeien een actueel gespreksonderwerp. Na enkele ongevallen met viervoeters die de weg overstaken, kwam de burgemeester met het idee ze dan ook maar gele hesjes te laten dragen.

Lees meer

Normen valbescherming blijven actueel

28-08-2015 Bij een bedrijfsongeval in de haven van Rotterdam is onlangs een man omgekomen. Het slachtoffer was aan het werk aan een boorplatform en viel zo'n 30 meter naar beneden. Volgens de politie hing de man in een kooiconstructie onder het bovenstuk van een boorplatform, dat in een dok stond aan de Professor Gerbrandyweg in Rotterdam. Het ongeval toont eens te meer aan dat werken op hoogte gevaarlijk is. Normen op dit gebied zijn dus noodzakelijk!

Lees meer

Denk mee over herziening NPR duurzame inzetbaarheid

28-08-2015 Duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland heeft als thema de afgelopen tien jaar een enorme vlucht genomen. Steeds meer organisaties vragen zich af hoe zij er concreet mee aan de slag kunnen. Daartoe zijn er talrijke initiatieven. Veel daarvan zijn gebaseerd op het uitwisselen van ervaringen. Maar wat is de gemeenschappelijke deler? Hoe creëer je houvast?

Lees meer

Overtredingen inademen kwartsstof sterk afgenomen

28-08-2015 Het aantal overtredingen in de bouwsector waarbij bouwvakkers kwartsstof inademen, is het laatste jaar aanzienlijk verminderd. Werden bij controles in de bouw in 2013 nog bij 57% vertredingen geconstateerd, bij de laatste gehouden controle (eind 2014) was dit percentage gedaald naar 36%. Toch blijft controle en goede bescherming nodig.

Lees meer

Praktijkgids 'Verzekeren kan altijd nog'

20-08-2015 "Niet verzekeren is misschien wel het beste advies dat je als risicoadviseur kunt geven." Met deze prikkelende uitspraak van Roland Goldman, algemeen directeur van Mandema & Partners, opent het boek ‘Verzekeren kan altijd nog’. Dit boek helpt verzekeringsadviseurs en hun zakelijke klanten de prioriteit te leggen bij risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Lees meer

PGS drukapparatuur gereed voor commentaar

12-08-2015 PGS 34 staat klaar voor commentaar. In deze nieuwe PGS "Drukapparatuur met PS < 0,5 bar" worden richtlijnen opgesteld die zorgen voor de technische integriteit van stationaire drukapparatuur, installatieleidingen, appendages, en stelsels daarvan in Nederland met PS < 0,5 bar tot volledig vacuüm (= -1 bar), voor de gehele levenscyclus van de apparatuur. U kunt tot 16 augustus uw commentaar inleveren.

Lees meer

Geef commentaar op PGS 31 voor opslag chemicaliën

10-08-2015 Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan een PGS die de opslag en ontwerp voor tankinstallaties voor chemicaliën regelt. Een concept van PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is nu klaar voor commentaar. U kunt er tot 16 augustus uw opmerkingen over kwijt.

Lees meer

Inspectie SZW steunt Week van de RI&E met inspecties en e-publicatie

10-08-2015 In de Week van de RI&E ontvingen 1.000 kleine bedrijven en instanties een brief van de Inspectie SZW. Hierin werd hen gevraagd de RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie) inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak op te sturen.

Lees meer

Publicatie normontwerp gebruikershandleidingen (NEN 5509)

08-07-2015 NEN heeft het normontwerp NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd. Dit normontwerp biedt een handvat bij het opstellen van gebruikershandleidingen voor een product. Het document betreft een revisie van NEN 5509:1998. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen commentaar indienen op het normontwerp tot 15 oktober 2015 via www.normontwerpen.nen.nl.

Lees meer

Succesvolle 4e ISO/PC 277 bijeenkomst Duurzaam Inkopen

30-06-2015 In juni was de vierde internationale bijeenkomt van ISO/PC 277. Deze ISO/PC werkt met 34 landen, 13 observerende landen en 7 liaisons, waaronder de VN en OESO, aan de nieuwe internationale richtlijn ‘Duurzaam Inkopen’ (Sustainable procurement).

Lees meer

Risicobeoordeling kleurstoffen en vlamvertragers in textiel kan beter

25-06-2015 Consumenten komen dagelijks in contact met textiel. Sommige mensen vrezen dat textiel stoffen bevat die een gevaar vormen voor hun gezondheid, waardoor bijvoorbeeld huidallergie ontstaat. Het RIVM heeft in opdracht van de NVWA een methode ontwikkeld die stoffen in textiel een rangorde geeft. Zo wordt duidelijk van welke stoffen het belangrijk is een risicobeoordeling uit te voeren. De meeste stoffen met zo’n hoge prioriteit zijn kleurstoffen en vlamvertragers.

Lees meer

Eerder door u bekeken