{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/4/9/0/402820_circulair%20bouwen%20GettyImages-628578920_125x125.png", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Europese-normalisatie-rondom-Circulair-Bouwen-biedt-kansen-voor-Nederland.htm", "title":"Europese normalisatie rondom Circulair Bouwen biedt kansen voor Nederland", "pubdate":"30-07-2020", "lead":"In juni 2019 haalde een voorstel uit Denemarken om een Europese Technical Committee (TC) te starten voor Circulair Bouwen het net niet. Nu ligt er een nieuw voorstel om alsnog Europees normalisatiewerk op dit onderwerp te starten." }, { "image":"/upload_mm/6/2/6/402802_brandblusser%20gx_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Normen-voor-eenheid-in-etiketten-voor-brandblussers.htm", "title":"Normen voor eenheid in etiketten voor brandblussers", "pubdate":"29-07-2020", "lead":"Bij het periodieke onderhoud van brandblussers wordt een geel etiket op de blusser geplakt. Hierop staat de datum van het onderhoud en de planning van het volgende onderhoud. Er zijn twee normontwerpen gepubliceerd om dit soort etiketten hetzelfde te maken voor draagbare en verrijdbare blustoestellen. Het gaat hierbij om NEN 2559 en NEN 2659. Commentaar leveren is mogelijk tot 1 november 2020." }, { "image":"/upload_mm/7/d/9/402801_kantoorwerkplek_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Publicatie-normontwerp-definities-Circulaire-kantoor-en-leeromgeving.htm", "title":"Publicatie normontwerp definities Circulaire kantoor- en leeromgeving", "pubdate":"29-07-2020", "lead":"De circulaire economie is volop in ontwikkeling. Binnen de productgroep ‘inrichting’ wordt steeds vaker gesproken over circulaire economie, zowel door opdrachtgevers als door producenten en leveranciers. Er is een behoefte ontstaan om een eenduidig begrippenkader op te stellen die verschillende termen toelicht. " }, { "image":"/upload_mm/a/2/c/402437_werkdruk_veiligheid_arbeid_ISO_45001_gettyimages-851882524-170667a_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Internationale-norm-aanpak-werkdruk-en-ongewenste-omgangsvormen.htm", "title":"Internationale norm aanpak werkdruk en ongewenste omgangsvormen", "pubdate":"21-07-2020", "lead":"ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines’ is onlangs als concept gepubliceerd. De norm is een leidraad voor een structurele aanpak van werkdruk en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en is een aanvulling op ISO 45001 ‘Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk’. Leden van de Nederlandse normcommissie kunnen tot eind oktober input geven op het concept." }, { "image":"/upload_mm/d/6/6/cid402359_Buurtbatterijen_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Normontwerp-veilig-werken-aan-buurtbatterijen-gepubliceerd-voor-commentaar.htm", "title":"Normontwerp veilig werken aan buurtbatterijen gepubliceerd voor commentaar", "pubdate":"10-07-2020", "lead":"Hoe kunnen installateurs veilig werken aan batterij-energieopslagsystemen? Hoe gaan woningbouwcoöperaties en gemeenten met de bedrijfsvoering om? Ontwerp NEN 4288 geeft met overzichten, flowcharts en een stappenplan antwoord op deze vragen. Belanghebbenden kunnen nu commentaar leveren op het normontwerp." }, { "image":"/upload_mm/c/2/5/401944_D160809ED006_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Werkgroep-Circulair-Textiel-zet-belangrijke-stap-op-weg-naar-circulaire-economie.htm", "title":"Werkgroep Circulair Textiel zet belangrijke stap op weg naar circulaire economie", "pubdate":"26-06-2020", "lead":"Op donderdag 25 juni is tijdens een online evenement de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel uitgereikt aan Rob van Arnhem. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten." }, { "image":"/upload_mm/8/5/7/401941_SCL%20Introductie%20270x150-525453773_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Inventariseer-uw-veiligheidscultuur-met-de-Webtool-Safety-Culture-Ladder.htm", "title":"Inventariseer uw veiligheidscultuur met de Webtool Safety Culture Ladder", "pubdate":"26-06-2020", "lead":"Hoe staat het met de veiligheidscultuur van uw organisatie? NEN beheert de Safety Culture Ladder (SCL) en heeft de Webtool Safety Culture Ladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven een zelfinventarisatie doen, bijvoorbeeld als een eerste nulmeting of om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de aspecten van de SCL. De zelfinventarisatie kan ook uitgevoerd worden als onderdeel van een certificatietraject. " }, { "image":"/upload_mm/0/a/a/401834_NEN_omslag_NPR_1813_def-270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Webinar-NENspec-2-Kantoorwerkplekken-in-1-uur.htm", "title":"Webinar NEN-spec 2 Kantoorwerkplekken in 1 uur", "pubdate":"23-06-2020", "lead":"Op maandag 29 juni organiseerde NEN een gratis webinar over de NEN-spec 2 Kantoorwerkplekken. De NEN-spec 2 biedt een handreiking voor het inrichten van kantoorwerkplekken in het kader van de Covid-19 maatregelen." }, { "image":"/upload_mm/0/7/1/401474_Medische%20hulpmiddelen_nen%20spec3_GettyImages-530424237_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/COVID19-NEN-publiceert-aanbevelingen-voor-hergebruik-medische-hulpmiddelen-voor-eenmalig-gebruik.htm", "title":"COVID-19: NEN publiceert aanbevelingen voor hergebruik medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik", "pubdate":"15-06-2020", "lead":"Tijdens een crisis, zoals de COVID-19-pandemie, kan snel een tekort ontstaan aan bepaalde medische hulpmiddelen. Hergebruik van middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor eenmalig gebruik kan dan een noodzakelijke optie worden. " }, { "image":"/upload_mm/2/9/4/401504_circulaire_economie_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Startschot-voor-de-ISOwerkgroep-Measuring-circularity.htm", "title":"Startschot voor de ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’", "pubdate":"15-06-2020", "lead":"Van 15 tot en met 19 juni vindt de tweede vergadering van ISO/TC 323 ‘Circular economy’ plaats. Inmiddels zijn meer dan 220 experts uit 78 landen aangemeld. Zij hebben overleg over praktische handvatten om wereldwijd met circulaire economie aan de slag te gaan. NEN roept belangstellenden op zich aan te melden voor de nationale normcommissie Circulaire economie. Deze commissie draagt bij aan de ontwikkeling van deze mondiale richtlijnen." }, { "image":"/upload_mm/7/e/7/401129_Pharma-270pxGettyImages-1097343012_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Samenwerking-voor-verbetering-gezondheid-en-veiligheid-werknemers.htm", "title":"Samenwerking voor verbetering gezondheid en veiligheid werknemers", "pubdate":"03-06-2020", "lead":"TNO, het Engelse Health and Safety Executive (HSE) en het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) gaan samenwerken om de gezondheid en veiligheidseffecten te verbeteren van werknemers die (levenslang) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen." }, { "image":"/upload_mm/2/b/a/cid401128_beeldscherm-270px-GettyImages-1075599562_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Toename-in-beeldschermwerk.htm", "title":"Toename in beeldschermwerk", "pubdate":"03-06-2020", "lead":"Werknemers besteedden in 2019 gemiddeld ruim vier uur per werkdag achter een beeldscherm. Vergeleken met 2005 is dit een half uur langer. Dat blijkt uit de vijftiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS." }, { "image":"/upload_mm/0/9/f/401003_Kantoor_NEN%20spec%202_GettyImages-155359167_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-publiceert-ergonomische-eisen-kantoorwerkplekken-in-het-kader-van-COVID19.htm", "title":"NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19", "pubdate":"28-05-2020", "lead":"Door COVID-19 werken veel mensen sinds half maart thuis en zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom heeft NEN nu een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Het document is vrij beschikbaar." }, { "image":"/upload_mm/8/f/d/400855_extra-groene_thee_iStock_000018523663XSmall_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/ISOnormen-voor-thee-en-SDGs.htm", "title":"ISO-normen voor thee en SDG's", "pubdate":"27-05-2020", "lead":"Het drinken van een kop thee wordt gezien als ontspannend. Thee is een van de meest geconsumeerde drankjes ter wereld. Op 21 mei was het International Tea Day. Deze dag is in het leven geroepen om de duurzame productie en consumptie van thee te promoten en ISO heeft een reeks normen die hierbij kunnen helpen." }, { "image":"/upload_mm/f/4/7/400987_visnet%20-%20GettyImages-979016328%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Europese-afspraken-over-Circulaire-visnetten.htm", "title":"Europese afspraken over Circulaire visnetten", "pubdate":"26-05-2020", "lead":"NEN is bezig met de oprichting van een Europese technische commissie (CEN/TC) voor Circulaire visnetten. Dit komt voort uit de standaardisatie agenda van de Europese Unie en de richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van kunststofproducten op het milieu. De CEN/TC voor Circulaire visnetten zal zich in eerste instantie bezighouden met circulair design. Bent u belanghebbende en heeft u interesse? Meld u dan aan!" }, { "image":"/upload_mm/d/a/1/400832_Bus_OV_NEN-spec_GettyImages-919658734_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-publiceert-aanbevelingen-voor-nietmedische-mondkapjes.htm", "title":"NEN publiceert aanbevelingen voor niet-medische mondkapjes", "pubdate":"19-05-2020", "lead":"NEN heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd, een NEN-spec, voor niet-medische mondkapjes. Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product?" }, { "image":"/upload_mm/5/4/2/401618_Energieprestatie-2.0_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Aan-de-slag-met-de-energieprestatienorm-voor-gebouwen-NTA-8800.htm", "title":"Aan de slag met de energieprestatienorm voor gebouwen, NTA 8800", "pubdate":"19-05-2020", "lead":"Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De berekening van de energieprestatie-indicatoren van nieuwbouw, maar ook bestaande bouw, vindt straks plaats met de bepalingsmethode NTA 8800. Inmiddels zijn de eerste Bèta-versies van de benodigde rekensoftware gereed, dus u kunt aan de slag om alvast te oefenen." }, { "image":"/upload_mm/3/c/b/400495_mondmasker_gettyimages-1166396640-170667a_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Nietmedische-mondkapjes-voor-gebruik-in-het-openbaar-vervoer-NEN-ontwikkelt-snelle-afspraak.htm", "title":"Niet-medische mondkapjes voor gebruik in het openbaar vervoer: NEN ontwikkelt snelle afspraak", "pubdate":"11-05-2020", "lead":"NEN start het schrijven van een NEN-spec voor het gebruik en het maken van niet-medische mondkapjes. Deze mondkapjes worden vanaf 1 juni 2020 door de Rijksoverheid voorgeschreven voor het gebruik van het openbaar vervoer. " }, { "image":"/upload_mm/f/c/0/400409_01fd5537-8603-4cc4-83a2-1d60f9ce9990_GettyImages-1127069581_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Medische-hulpmiddelen/Platform-Duurzaamheid-Medische-Hulpmiddelen-bereidt-leidraden-voor.htm", "title":"Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen bereidt leidraden voor", "pubdate":"11-05-2020", "lead":"Medische hulpmiddelen zijn momenteel, tijdens COVID-19, een veelbesproken onderwerp. Met name het gebruik ervan en de vraagstukken die dit met zich mee brengt. Prioriteit nu is beschikbaarheid van deze hulpmiddelen. Duurzaamheidsvraagstuk wordt echter niet vergeten. In het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen wordt hard gewerkt aan twee leidraden: disposable hulpmiddelen en re-useables. Hierbij gaat het om een situatieschets en een handreiking voor partijen in de keten om stappen te zetten naar duurzame medische hulpmiddelen. " }, { "image":"/upload_mm/7/3/d/400417_web-Algen_iStock_000005316%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Binnenkort-beschikbaar-Nieuwe-CENTechnisch-rapport-Algae-and-algae-products-Food-and-feed-applications.htm", "title":"Binnenkort beschikbaar! Nieuwe CEN/Technisch rapport Algae and algae products - Food and feed applications", "pubdate":"11-05-2020", "lead":"CEN/TR Algae and algae products – Food and feed applications beschrijft productspecificaties, productkenmerken en andere relevante informatie voor algen en algenproducten voor voedsel, nutraceutische en diervoedertoepassingen. " } ]}