{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/b/2/5/398133_koelinstallatie_compressoren_GettyImages-1075473070_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Herziening-praktijkrichtlijnen-voor-koelinstallaties-gepubliceerd.htm", "title":"Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties gepubliceerd", "pubdate":"13-02-2020", "lead":"De Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR) voor toepassing van brandbare koudemiddelen en CO2 zijn herzien. Het gaat hierbij om NPR 7600 en NPR 7601. NPR 7600 gaat over de toepassing van brandbare koudemiddelen in stationaire koelinstallaties en warmtepompen. NPR 7601 is van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen met koudemiddel koolstofdioxide." }, { "image":"/upload_mm/0/1/9/398061_tunnel-hyperloop-snelheid-beweging_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Europese-landen-stemmen-voor-de-ontwikkeling-van-gezamenlijke-standaarden-hyperloop.htm", "title":"Europese landen stemmen vóór de ontwikkeling van gezamenlijke standaarden hyperloop", "pubdate":"12-02-2020", "lead":"De ontwikkeling van de hyperloop heeft een belangrijke nieuwe mijlpaal bereikt. Europese landen stemden vóór het oprichten van een gezamenlijke technische commissie (JTC 20). De commissie, dat onderdeel is van CEN en CENELEC, heeft het doel om de methodologie en het framework voor de regulering van hyperloopsystemen te definiëren, vast te stellen en standaarden te ontwikkelen voor interoperabiliteit en veiligheidsnormen in heel Europa." }, { "image":"/upload_mm/e/d/c/398018_factory%20assembly%20iStock_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Bijeenkomst-Platform-Industrie-Veiligheid-4.htm", "title":"Bijeenkomst ‘Platform Industrie & Veiligheid’", "pubdate":"10-02-2020", "lead":"Op vrijdag 15 mei 2020 organiseert NEN in samenwerking met het ministerie van SZW, de bijeenkomst ‘Platform Industrie & veiligheid’. Via dit platform kunnen belanghebbenden ontwikkelingen in de industrie volgen en hun netwerk vergroten. Alle betrokkenen in de verschillende sectoren kunnen deelnemen aan de bijeenkomst." }, { "image":"/upload_mm/3/8/0/397933_maatschappelijk_verantwoord_inkopen_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Circulair-inkopen-met-normen.htm", "title":"Circulair inkopen met normen", "pubdate":"06-02-2020", "lead":"Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven. " }, { "image":"/upload_mm/6/5/0/397719_WerkenmetGStoffen-270px-GettyImages-1039705312_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Chemie-Materialen/Nieuwsberichten-Chemie-Materialen/EU-Risicos-gevaarlijke-stoffen-verder-beperken.htm", "title":"EU: ‘Risico’s gevaarlijke stoffen verder beperken’", "pubdate":"28-01-2020", "lead":"De Europese Unie wil de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen verder verminderen. Daarom geeft de Unie een aantal adviezen en aanbevelingen. Er is reeds een goede basis gelegd om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen te verminderen. " }, { "image":"/upload_mm/7/d/c/397717_Omgevingswet_270pxGettyImages-489970687_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Chemie-Materialen/PGS-Publicatiereeks-Gevaarlijke-Stoffen/Interim-PGS-versies-voor-Omgevingswet-PGS-12-15-25-31-en-332.htm", "title":"Interim PGS versies voor Omgevingswet: PGS 12, 15, 25, 31 en 33-2", "pubdate":"28-01-2020", "lead":"Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze worden daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Enkele PGS-richtlijnen zullen echter eerst nog als interim versie worden gepubliceerd. " }, { "image":"/upload_mm/e/9/2/cid397541_fullimage_ISO_45001_G%26VW_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Overgangstermijn-naar-ISO-45001certificaat.htm", "title":"Overgangstermijn naar ISO 45001-certificaat", "pubdate":"23-01-2020", "lead":"In maart 2018 is ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ gepubliceerd. Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat hebben nu nog een ruim jaar de tijd (tot 12 maart 2021) om over te stappen op ISO 45001:2018." }, { "image":"/upload_mm/c/1/0/cid396992_Screenshot%20Dick%20en%20Rene_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Meld-u-nu-aan-voor-NENWebinar-Laatste-ontwikkelingen-nieuwe-HLS.htm", "title":"Meld u nu aan voor NEN-Webinar ‘Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS’", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"NEN organiseert op donderdag 12 maart 2020 een gratis webinar over het 'Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS'. NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die werkt aan de herziening van de High Level Structure (HLS). In januari is de derde vergadering die plaatsvindt in Sydney. Wilt u meer weten over de toekomst van de HLS? Mis dit webinar dan niet." }, { "image":"/upload_mm/7/5/0/397163_interviewHofman-270px_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Het-internationale-succes-van-veiligheidsbewustzijn.htm", "title":"Het internationale succes van veiligheidsbewustzijn", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"Jeannette Hofman-Züter is de nieuwe projectmanager voor de Safety Culture Ladder, het certificatieschema voor het toetsen van veiligheidscultuur bij bedrijven. In een kennismakingsinterview in Industrie & Veiligheid praat ze over veiligheid in bepaalde sectoren en over de sterke groei van de Safety Culture Ladder (SCL). “Iemand neemt alleen de juiste veiligheidsbeslissing als dat in zijn DNA zit.”" }, { "image":"/upload_mm/f/2/1/397161_Slecht%20weer%20-270px-GettyImages-892771442_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Nieuwe-checklist-Regeling-onwerkbaar-weer.htm", "title":"Nieuwe checklist Regeling onwerkbaar weer", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"Per 1 januari dit jaar geldt de Regeling onwerkbaar weer. Bij een buitengewone natuurlijke omstandigheid (zoals vorst, sneeuw en overvloedige regenval) én als is voldaan aan de overige voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. " }, { "image":"/upload_mm/e/2/c/cid397160_Lasser_iStock_000051480682Large270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Nieuwe-arbo-handreiking-moet-veiligheidsrisicos-door-taal-voorkomen.htm", "title":"Nieuwe arbo handreiking moet veiligheidsrisico’s door taal voorkomen", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"Miscommunicatie door taal wordt steeds meer gezien als veiligheidsrisico. Om dit te bestrijden, heeft het SER Arboplatform de nieuwe arbo handreiking Taal en veiligheidsrisico’s gepubliceerd." }, { "image":"/upload_mm/e/5/1/397159_brochureOSHA270px_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Brochure-over-digitalisering-en-veiligheid-en-gezondheid-op-het-werk.htm", "title":"Brochure over digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"Het gebruik van digitale technologieën kan leiden tot andere manieren van werken en andere werkplekken. Wat betekent dat voor de veiligheid en gezondheid van werknemers? OSHA heeft er een brochure over gemaakt." }, { "image":"/upload_mm/6/9/1/397158_beeldscherm-270px-GettyImages-1075599562_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Inrichting-beeldschermwerkplek-is-belangrijk.htm", "title":"Inrichting beeldschermwerkplek is belangrijk", "pubdate":"10-01-2020", "lead":"Steeds vaker zitten mensen op hun werk achter een beeldscherm. Om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen is een goede ergonomische werkplekinrichting bij beeldschermwerk van groot belang. " }, { "image":"/upload_mm/1/9/b/397045_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-trotse-sponsor-van-BNR-programma-De-Eeuw-van-mijn-Dochters.htm", "title":"NEN trotse sponsor van BNR programma ‘De Eeuw van mijn Dochters’", "pubdate":"08-01-2020", "lead":"Presentator Art Rooijakkers start vanaf donderdag 9 januari met een eigen twaalfdelige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is. De serie verschijnt ook als podcast. " }, { "image":"/upload_mm/3/b/1/397041_GreenDeal_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-ondertekent-de-Green-Deal-voor-versnelling-kunststof-recycling.htm", "title":"NEN ondertekent de Green Deal voor versnelling kunststof recycling", "pubdate":"08-01-2020", "lead":"Dinsdag 7 januari vond de ondertekening van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ plaats voor plastic recycling. NEN is daarmee een van de initiatiefnemers die zich inzet om een breed gedragen methode op te stellen voor het betrouwbaar aantonen van het aandeel gerecyclede plastics in producten. " }, { "image":"/upload_mm/0/b/5/cid396606_exoskelet_270GettyImages-1171211116_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Exoskeletten-en-gezond-en-veilig-werken.htm", "title":"Exoskeletten en gezond en veilig werken", "pubdate":"19-12-2019", "lead":"Het exoskelet is de afgelopen jaren geïntroduceerd op de werkvloer. Het gebruik ervan zal naar verwachting in de toekomst toenemen nu prototypes van exoskeletten hun nut hebben bewezen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. In het bijzonder lijken exoskeletten te worden ingezet bij het aanpakken van werk gerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (musculoskeletal disorders, MSD’s)." }, { "image":"/upload_mm/8/4/e/cid396607_LNG_tanks_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Bijna-alle-Brzobedrijven-krijgen-inspectie-op-bezoek.htm", "title":"Bijna alle Brzo-bedrijven krijgen inspectie op bezoek", "pubdate":"19-12-2019", "lead":"De Inspectie SZW gaat veel meer Brzo-bedrijven bezoeken in 2020. Was dat aantal de afgelopen jaren ongeveer 60 procent, in het komende jaar kunnen bijna alle Brzo-bedrijven een inspectie verwachten." }, { "image":"/upload_mm/7/7/1/396593_fysieke%20belasting%20270x15_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Persoonlijke-beschermingsmiddelen/Presentatie-Fysieke-belasting-op-jaarcongres-Human-Factors.htm", "title":"Presentatie Fysieke belasting op jaarcongres Human Factors", "pubdate":"19-12-2019", "lead":"Tijdens het jaarcongres van Human Factors gaven Aleid Ringelberg (namens NEN) en Marjolein Douwes (vanuit TNO) een presentatie over de normen voor fysieke belasting en het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk. Ook keken de bezoekers terug op 2019 en vooruit naar 2020." }, { "image":"/upload_mm/c/5/c/396591_laarzen%20-150px-GettyImages-155396240_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Gevolgen-van-verkeerde-veiligheidslaarzen.htm", "title":"Gevolgen van verkeerde veiligheidslaarzen", "pubdate":"19-12-2019", "lead":"Een uitzendkracht doorboort met een hogedrukreiniger zijn veiligheidslaarzen en loopt blijvend letsel aan zijn teen op. Wat ging hier allemaal fout?" }, { "image":"/upload_mm/7/1/2/396312_welding-iStock_000010338734Medium_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Keuzesystematiek-handschoenen-1.htm", "title":"Keuzesystematiek handschoenen", "pubdate":"11-12-2019", "lead":"De juiste handschoenen kiezen is niet altijd eenvoudig. Wat betekenen de symbolen en letter- en cijfercoderingen die de fabrikant op de handschoenen zet? Deze beslisboom geeft inzicht in de te maken keuzes en de betekenis van de symbolen, cijfers en letters. Ook wordt verwezen naar de van toepassing zijnde normen. " } ]}