Aanpak fysieke belasting bij Philadelphia succesvol

13-12-2018 Bij zorgorganisatie Philadelphia is het ziekteverzuim bijzonder laag. En de zorgorganisatie is ook nog een aantrekkelijker werkgever geworden. Hoe is ze dat gelukt? Geert Bos en Alfred Vriezekolk vinden beleid om fysieke belasting te bepreken onmisbaar.

Philadelphia is een zorgorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Geert Bos, directeur van het cluster Intensieve Zorg, wil dat zijn bedrijf een gezonde en prettige organisatie is waar medewerkers graag willen werken. En die gezondheid is deels de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Maar net zo goed die van de werkgever.”

Open gesprekken
Fysieke belasting speelt een belangrijke rol in de aandacht voor gezondheid, zegt Alfred Vriezekolk, manager van de Philadelphia-locatie Brummen. “Zeker vanaf een bepaalde leeftijd wordt fysieke inspanning lastiger. En we hebben steeds meer medewerkers die deze kritische leeftijdsgrens bereiken. Met hen voeren we gesprekken – zo open en persoonlijk mogelijk. Welke handelingen zorgen voor (over)belasting van hun lichaam? Welke hulpmiddelen hebben ze nodig? En wat kunnen wij als werkgever voor hen betekenen?” Bos: “Mede op basis van die gesprekken hebben we beleid gemaakt om fysieke belasting te beperken.”

Maatwerk waar het kan
“Het beleid rond fysieke belasting is voor elk van onze clusters hetzelfde, maar de specifieke invulling kan per geval verschillen”, zegt Bos. “Zo kregen de teams die werken met cliënten met een ernstig meervoudige beperking en veel tillen, een speciale teamtraining. Tijdens die training werden zij onder meer gefilmd terwijl ze aan het tillen waren. Op basis van die opnames kreeg ieder van hen feedback met verbeterpunten. Die komen hun ten goede, én onze cliënten.”

TilThermometer
Philadelphia maakt ook gebruik van nuttige tools uit de branche. Vriezekolk: “Neem de TilThermometer. Die wordt in mijn teams minimaal één keer per jaar toegepast. Blijkt de fysieke belasting voor medewerkers te hoog? Dan voeren we aanpassingen door. Sommige maatregelen helpen klachten te verminderen, andere weten die zelfs te voorkomen.”

Ziekteverzuim nog lager
Het verzuim bij de zorginstelling is nu ongeveer 4 procent. De ambitie is om het verzuim nog verder omlaag te brengen, vertelt Bos. “Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen die we in de toekomst verwachten. Bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van onze cliënten hoger zal liggen en dit voor medewerkers een specifiek soort fysieke belasting met zich mee kan brengen. Daar zoeken we dan nu al passende oplossingen voor.”

Bron: Arbo Online

Meer informatie

Voor meer informatie of bij vragen contact op met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, 015 - 2 690 180 of iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken