"Aantal inspecties geen criterium voor kwaliteit"

19-12-2016 De Inspectie SZW richt zich niet meer op het aantal inspecties als grondslag voor de beoordeling van zijn kwaliteit. Maatschappelijke effecten van haar werk zijn belangrijker. Deze wil de inspectie dan ook beter zichtbaar maken, zegt Inspecteur-generaal Marc Kuipers in het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW.

Tot nu toe werd de effectiviteit van de Inspectie vooral beoordeeld aan de hand van het aantal uitgevoerde inspecties en de boetes die werden opgelegd. Maar een inspectie kan uren duren, dagen of weken. Een verantwoording met cijfers stimuleert daarbij korte inspecties, terwijl het de samenleving gaat om maximaal effect. Om die reden gaat de Inspectie SZW zich meer richten op deze maatschappelijke effecten.

Benoemen
"Een uitdagend leerproces dat we starten door in dit jaarplan per programma de beoogde effecten en resultaten te benoemen. De inzet van onze mensen en middelen stemmen we daarop af. Aantallen inspecties, boeterapporten, rechercheonderzoeken en onderzoeksrapporten blijven belangrijk, maar zien we niet als doel op zich", zegt Kuipers.

Bron: Inspectie SZW

Eerder door u bekeken