Afwijken schriftelijke instructie zorgt voor onveilig spoorwerk

13-11-2015 Afwijken van de schriftelijke instructie is één van de belangrijkste oorzaken van onveilig werken aan het spoor. Dat blijkt uit inspecties door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT controleerde in 2014 op de naleving van de Spoorwegwet en het arborisico aanrijdgevaar en de daarbij behorende opdrachtgeversverplichtingen.

Bij 24 van de 90 inspecties werden overtredingen en/of tekortkomingen geconstateerd. De meeste vastgestelde overtredingen (21) gingen over arbeidsomstandigheden. Op het gebied van de spoorwegveiligheid werden 16 overtredingen vastgesteld. Dertien keer was er sprake van zowel risico voor het spoorverkeer als aanrijdgevaar voor personen.

Instructies niet compleet
Baanwerkers worden volgens de inspecteurs te vaak geconfronteerd met incomplete en onvolledige (schriftelijke) veiligheidsinstructies. Inspecteurs constateerden dat de treindienstleider bij een paar bijna-aanrijdingen met baanwerkers onjuiste of onvolledige maatregelen nam. Ook wordt in de communicatie tussen de treindienstleider en leider werkplekbeveiliging (LWB) alleen geverifieerd of het werkplek beveiligingsinstructienummer klopt. Men kijkt niet meer inhoudelijk of de genomen maatregelen kloppen. Dat vergroot de kans op fouten. In 2014 verstuurde de ILT waarschuwingsbrieven voor het ontbreken van het afsluitbord (sein 513). Dit afsluitbord is nodig om de werkplek duidelijk af te bakenen en een veilige werkplek te creëren.

Veiligheidsregels
In vergelijking met 2013 stelt de ILT een lichte verbetering vast in de naleving van de veiligheidsregels. De inwerkingtreding van het nieuwe Voorschrift Veilig Werken leidt volgens ILT tot een lichte verbetering van de veiligheid bij baanwerken. Twee maatregelen die zijn ingevoerd zijn: een dubbelsporige buitendienststelling in het nachtelijk onderhoudsrooster en het terugdringen van het werken in persoonlijke waarneming met grenswachter.

Bron: www.arbozone.nl

Eerder door u bekeken