Arbomanagement: "Invloed medewerkers wordt groter"

10-02-2015 'ISO 45001 wordt de nieuwe standaard voor het managen van werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten, ook wel arbo genoemd. De norm, waar momenteel nog hard aan gewerkt wordt, moet OHSAS 18001 gaan vervangen. Een bredere scope, meer aandacht voor gezondheid en de grotere rol van werknemers zijn - voor zover nu te beoordelen - de belangrijkste verwachte veranderingen die het bedrijfsleven kunnen raken', zo zegt voorzitter van de NEN normcommissie ‘ISO 45001 OHS- managementsysteem’ Ron Waumans.

Het traject om tot de nieuwe norm voor arbomanagement te komen is inmiddels zo'n anderhalf jaar bezig en verloopt redelijk soepel, ondanks dat er afgelopen november nog onvoldoende draagvlak bleek om verder te gaan naar een volgende fase.

Op de recente vergadering in Trinidad heeft Waumans enkele positieve zaken gezien die de zaak weer op de rit helpen. "Ik verwacht dat de nieuwe norm eind 2016 definitief klaar is."

Wereldwijde werking

Wat houdt ISO 45001 precies in? "De norm behandelt veiligheids- en gezondheidsaspecten op het werk. Omdat het een ISO-norm betreft, heeft hij wereldwijde werking. Hij moet dus van toepassing zijn in landen als India, Bangladesh, waar men nog niet zo ver is met deze zaken, maar ook in Nederland, waar we de veiligheid en gezondheid toch al redelijk op peil hebben. Om die norm te harmoniseren voor alle landen die deelnemen in ISO, kost tijd. En veel discussies zowel binnen de landen, tussen de landen en belanghebbende internationale organisaties onderling."

Het accent lag in OHSAS 18001 vooral op veiligheid. Ik denk dat nu in de nieuwe norm die balans wat meer verschuift richting gezondheid. Dus ook aandacht voor psychische klachten, stress management enz.

Ron Waumans Voorzitter NEN normcommissie ‘ISO 45001 OHS managementsysteem’

Scope

Momenteel bevindt het normtraject zich in de fase waarin gepraat wordt over de precieze formulering van de teksten. "Iedereen mag daar commentaar op leveren. Zodra dat verwerkt is, kunnen we verder.

We zijn nu ook bezig met de scope: wat valt er allemaal onder een managementsysteem? Als je het bijvoorbeeld over medewerkers hebt, zijn dat eigen medewerkers? Of inhuurkrachten? Of medewerkers van leveranciers? Of aannemers? Of medewerkers die niet op jouw eigen locatie werken? Of neem de discussie over wat nu precies een werkplek is. Is dat ook in een vliegtuig, trein of hotel? Of iemand die extern bij een klant werkt? Onder welk managementsysteem valt die medewerker? Met die vragen zijn we nu een stuk verder. Zes werkgroepen hebben zich over de hele norm gebogen en we wachten nu het gezamenlijke tussentijdse resultaat af."

Invloed medewerkers en balans

Naast de scope zal ook de inhoud van ISO 45001 enigszins afwijken van OHSAS 18001. "Het accent lag in OHSAS 18001 vooral op veiligheid. Ik denk dat nu in de nieuwe norm die balans wat meer verschuift richting gezondheid. Dus ook aandacht voor psychische klachten, stress management enzovoorts. Verder is de rol van de ILO, de International Labour Organization, gegroeid. Zij pleiten voor meer ruimte voor werknemers in de nieuwe norm. Denk aan medezeggenschap, de rol van ondernemingsraden en vakbonden. Ik denk dat we dat straks in meerdere hoofdstukken zullen terugzien. De invloed van de werknemer groeit dus."

Bedrijfsleven

De nieuwe norm zal beter aansluiten op de moderne manier waarop we in Nederland aankijken tegen veiligheid en gezondheid, denkt Waumans. "In Nederland hebben we dat al wel redelijk op orde. Zaken als definities van werkplek, medewerker, de balans tussen veiligheid en gezondheid. Het is vooral de invloed van de medewerkers die beter tegen het licht gehouden moet worden. Daar moeten bedrijven op inspelen. Maar dat doen vele ook al door hun medewerkers door bewustwordingscampagnes “mede-eigenaar” van het veiligheids- en gezondheidsbeleid te maken."

HLS

ISO 45001 wordt volledig gestoeld op de High Level Structure, die de basis vormt voor de structuur van alle toekomstige managementsysteemnormen binnen ISO. De norm moet daarop dus aansluiten. "Dat gaat goed", zegt Waumans. "De bestaande HLS-structuur wordt goed aangehouden. Af en toe is dat lastig, maar over het algemeen biedt de HLS structuur een goede houvast om tot een norm te komen. Hoewel ook de HLS-structuur natuurlijk nieuw is en zich nog verder zal ontwikkelen in de toekomst op basis van de ervaringen binnen de verschillende management systeem normen". Zo is de wens voor ISO 45001 bijvoorbeeld om de Management Review een eigen plek te geven. "In die review geeft de top van een onderneming zijn bevindingen over hoe de implementatie verloopt en evalueert daarbij zo ongeveer alle in de norm beschreven activiteiten. Wat moet er nog gedaan worden, waar liggen knelpunten et cetera. Nu is dat onderdeel weggestopt in een ander hoofdstuk. Ons voorstel is om deze review expliciet aan het eind op te nemen en het een eigen plek of hoofdstuk te geven."

Norm gereed

Medio 2015 is de volgende internationale vergadering over ISO 45001. "Tussen maart en mei is er nog gelegenheid tot inhoudelijk commentaar op het werk in Trinidad. In het najaar moet er als het goed is een normontwerp met de status van "DIS" (Draft International Standard) liggen. In 2016 moet de nieuwe norm dan uiteindelijk definitief gepubliceerd worden."

Meer informatie

Wilt u meer informatie over arbomanagement, kunt u contact opnemen met Mirjam van der Gugten via industrieveiligheid@nen.nl.

Bent u geïnteresseerd in ontwikkelingen rondom 'de Nieuwe ISO' en de HLS, gaat u dan naar www.nen.nl/denieuweiso.

Eerder door u bekeken