Artikel werpleketikettering ingevoegd in Arbeidsomstandighedenregeling

13-10-2015 De Arbeidsomstandighedenregeling is gewijzigd om aan te kunnen sluiten bij de CLP-verordening. Deze Europese verordening is met ingang van 1 juni van dit jaar de enige geldende wettekst voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels .

De Arbeidsomstandighedenregeling is nu zo gewijzigd dat er wordt aangesloten op de verordening als het gaat om werkpleketikettering op de arbeidsplaats en plaatsonafhankelijk werken. Aangezien het een nieuwe bepaling betreft en er voorheen geen bepaling over werkpleketikettering in de Arboregeling was opgenomen, treedt het artikel (4.15) vanaf 1 juni 2017 in werking.

Lees de bekendmaking in de Staatscourant

Internationale norm

Inmiddels is er een nieuwe Internationale norm voor veiligheidssignalering: NEN-EN-ISO 7010; Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheid.

Ook nationaal zijn er normen voor veiligheidssignalering, kijkt u op www.nen.nl/symbolen voor meer informatie.

Eerder door u bekeken