BHV-voorbeelden uit de praktijk

03-12-2013 In het nieuwe boekje 'Goede BHV-praktijken, zo organiseer je interne noodhulp' zijn tientallen voorbeelden van BHV-organisatie verzameld. Vele organisaties hebben beschreven hoe zij hun interne noodhulp hebben georganiseerd. Ook de norm NEN 8112 wordt behandeld, een handige leidraad voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen.

In het boekje, digitaal beschikbaar op www.goede-bhv-praktijken.nl, staan de volgende kernvragen centraal: Hoe richt je een goede interne noodhulp in voor het geval er iets misgaat? En hoe ver ga je daarin? Logische en redelijke vragen.

Een effectieve en efficiënte benadering van incidenten en noodsituaties is van groot belang, zowel voor bedrijven en hun werknemers alsook voor andere organisaties met publiek, patiënten, bezoekers of leden. Ook het onderkennen en vergroten van de zelfredzaamheid van aanwezigen (het jezelf kunnen helpen en in veiligheid kunnen brengen voordat de hulpdiensten arriveren) speelt daarbij een belangrijke rol. Het boekje kan daarbij helpen.

Minister Lodewijk Asscher: 'Het organiseren van goede interne noodhulp is van levensbelang. Leren van elkaar kan helpen bij het invullen van deze belangrijke taak. Ik hoop dat dit boekje daar aan bijdraagt. '

Nawoord/bron: Min. SZW


BHV volgens NEN 4000

Naast NEN 8112 voor het maken van ontruimingsplannen, is er ook een norm voor ‘Bedrijfshulpverlening’, de NEN 4000. Deze norm biedt een structuur die bedrijven helpt hierop voorbereid te zijn. De norm is bedoeld voor optreden van de Bedrijfshulpverlening (BHV).

Norm

NEN 4000:2008 nl

Bedrijfshulpverlening

Deze norm is bedoeld als instrument voor bedrijven om te zijn voorbereid op incidenten en calamiteiten. Op basis van de RI&E worden de risico’s in kaart gebracht, waarna op basis van de restrisico’s en de maatgevende factoren het BHV-beleid wordt opg...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 8112:2010 nl

Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen

NEN 8112 geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze aanwijzingen is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van brand of andere calamiteiten of incidenten. Taken voor deg...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie voor BHV neemt u contact op met:

Mirjam van Gugten

(015) 2 690 357

mirjam.vangugten@nen.nl

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!