BHV-voorbeelden uit de praktijk

03-12-2013 In het nieuwe boekje 'Goede BHV-praktijken, zo organiseer je interne noodhulp' zijn tientallen voorbeelden van BHV-organisatie verzameld. Vele organisaties hebben beschreven hoe zij hun interne noodhulp hebben georganiseerd. Ook de norm NEN 8112 wordt behandeld, een handige leidraad voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen.

In het boekje, digitaal beschikbaar op www.goede-bhv-praktijken.nl, staan de volgende kernvragen centraal: Hoe richt je een goede interne noodhulp in voor het geval er iets misgaat? En hoe ver ga je daarin? Logische en redelijke vragen.

Een effectieve en efficiënte benadering van incidenten en noodsituaties is van groot belang, zowel voor bedrijven en hun werknemers alsook voor andere organisaties met publiek, patiënten, bezoekers of leden. Ook het onderkennen en vergroten van de zelfredzaamheid van aanwezigen (het jezelf kunnen helpen en in veiligheid kunnen brengen voordat de hulpdiensten arriveren) speelt daarbij een belangrijke rol. Het boekje kan daarbij helpen.

Minister Lodewijk Asscher: 'Het organiseren van goede interne noodhulp is van levensbelang. Leren van elkaar kan helpen bij het invullen van deze belangrijke taak. Ik hoop dat dit boekje daar aan bijdraagt. '

Nawoord/bron: Min. SZW


BHV volgens NEN 4000

Naast NEN 8112 voor het maken van ontruimingsplannen, is er ook een norm voor ‘Bedrijfshulpverlening’, de NEN 4000. Deze norm biedt een structuur die bedrijven helpt hierop voorbereid te zijn. De norm is bedoeld voor optreden van de Bedrijfshulpverlening (BHV).

Eerder door u bekeken