BNO-tool en norm NEN 8112 gepresenteerd

31-03-2017 “Zelf nadenken blijft het belangrijkste” Met een feestelijke informatiemiddag werd onlangs een dubbel feestje gevierd bij NEN. De herziene norm NEN 8112 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ werd gepresenteerd. Maar de middag stond ook in het teken van de bijbehorende webtool ‘Werken met NEN 8112’.

Na de opening van de middag door Johan van Velthoven lichtte de voorzitter van de normcommissie Willy Antonissen de totstandkoming van de nieuwe norm toe. “In de nieuwe versie is ook NEN 4000 opgegaan, de norm over bedrijfshulpverlening. De reden daarvoor is dat het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie en bhv steeds meer met elkaar in contact komen. Vandaar dat we gekozen hebben om beide normen samen te voegen. Verder hebben we nadrukkelijk gekozen om niet voorschrijvend bezig te zijn, maar bedrijven juist aan te sporen zelf na te denken over hoe ze hun noodorganisatie en bhv gaan inrichten. We werken daartoe met doelvoorschriften, en niet met concrete, gedetailleerde regels. Die werkwijze zorgt er ook voor dat de nieuwe norm voor alle bedrijven behulpzaam kan zijn: van grote multinationals tot een klein schildersbedrijf. Maar hoe dan ook: de bal tot succes ligt nadrukkelijk bij de bedrijven zelf.”

BIO

De kern van de nieuwe norm bestaat uit drie pijlers: BIO. Bouwtechnische, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen. Deze drie vormen communicerende vaten, aldus Antonissen. “Als je minder doet met Installatietechniek, is er wat meer nodig bij de ‘B’ of ‘O’. Die ‘O’ wordt net zo belangrijk als de ‘B’ en ‘I’.” Ook is de norm opgezet vanuit de gedachte van continuïteit. In geval van nood of na een ontruiming moet het bedrijf de volgende dag in principe gewoon weer door kunnen. De norm is dus veel breder opgezet dan alleen bedrijfshulpverlening. Bhv is een onderdeel van een groter geheel geworden. “Tot slot hebben we met de norm niet alleen willen beschrijven wat bedrijven moeten doen, maar deels ook het ‘hoe’ ervan in willen vullen met de nieuwe tool. Die tool is geen invuloefening: je moet het als bedrijf echt zelf doen.”

Stappen
In de norm zijn vijf stappen verwerkt. Allereerst vindt de risicoanalyse plaats. Wat kan er allemaal gebeuren? Deze vraag moeten bedrijven zichzelf stellen en dan mogelijke scenario’s gaan opstellen. Vervolgens komen daar verschillende beheersmaatregelen uit: hoe ga je de potentiële gevaren aanpakken? Deze worden in stap drie opgezet en in stap vier ingevoerd. De borging van de kwaliteit van het geheel is de vijfde en laatste stap: is wat ik vandaag heb nog goed voor de dag van morgen?

Tool
Al deze stappen zijn het uitgangspunt van de BNO-tool die bij de norm hoort. Raphael Gallis legt de werking van en gedachte achter de tool uit. “De kern van de zaak is dat we van normdenken naar risicodenken gaan: proactief nadenken over wat er kan gebeuren en daar alvast op inspringen zodat je duidelijk een doel voor jezelf stelt en kunt uitleggen hoe je dat doel bereikt. Het ambitieniveau van iedere stap bepaal je als bedrijf zelf.” De tool neemt de gebruiker bij de hand om alle stappen te doorlopen. Hoe kom je van gevaar (brand, stroomuitval, overstroming et cetera) naar oplossing? Belangrijk is daarbij te kijken naar welke impact een bepaalde gebeurtenis op je bedrijf kan hebben. “De impact hoort leading te zijn bij de risicoanalyse”, aldus Gallis. “Daar zal dan uitkomen of je bijvoorbeeld een bedrijfsbrandweer nodig hebt of alleen overgaat tot ontruimen. Dat kan bij ieder bedrijf weer anders zijn en op een andere manier worden vormgegeven. Zo lang de balans tussen de BIO componenten maar in acht wordt genomen. En overal zelf een bewuste keuze in maken, dat is belangrijk. De tool helpt om dat zelf nadenken te stimuleren.” In de tool zit bij stap 5 ook een checklist die kan helpen om te zien of je als bedrijf aan alle aspecten hebt gedacht. “En of je voorbereid bent op de dag van morgen. Bijzonder belangrijk bij de borging van de maatregelen die je genomen hebt.” Tot slot adviseert Gallis om vooral veel te oefenen. “Niet altijd even populair, maar erg belangrijk! En stel je bij iedere oefening een doel: wat wil je gaan toetsen die dag? En probeer zaken ook echt te verbeteren na een evaluatie. Laat het niet bij holle frasen.”

Overzicht

Productmanager Jacqueline Vreeburg liet vervolgens daadwerkelijk zien hoe de tool er precies uitziet. In het beginscherm staan overzichtelijk de belangrijkste zaken. De normen zijn er terug te vinden, evenals een link naar de checklist, veen gestelde vragen en het persoonlijke online werkboek waar alle documenten die de gebruiker uploadt, terecht komen. Eenmaal ingelogd in de tool ziet de gebruiker de vijf stappen centraal in beeld, met als handigheidje het dashboard waarin zichtbaar is wat er in de vorige inlogsessie gebeurd is. Bij iedere volgende stap zit vervolgens een korte informatieve tekst zodat precies duidelijk is wat de bedoeling is. Ook zitten er in de tool handige lijstjes en leidraden verwerkt.

Maar ook Vreeburg benadrukt: “Deze tool genereert geen ontruimingsplan of iets dergelijks. Het is aan de gebruiker zelf er informatie in te stoppen en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. De tool is een hulpmiddel, geen computer waar iets uit rolt. Zelf nadenken staat centraal. De tool laat zien dat je doelen hebt gesteld en daaraan op een verantwoordelijke manier en volgens NEN 8112 gewerkt hebt.” Onder het kopje van stap vijf staat een uitgebreide checklist die de gebruiker helpt om nog eens rustig na te gaan of alles wat gedaan moet worden ook is gedaan.

Na de presentatie van de toolkit kreeg het publiek de gelegenheid enkele vragen te stellen. Van die mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt. Vreeburg is er blij mee. “Met de feedback van gebruikers en opmerkingen uit het publiek kunnen we de tool verder optimaliseren.”

Naar de veelgestelde vragen en antwoorden

Meer informatie

Voor meer informatie over Werken met NEN 8112, BNO-tool: NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.

Heeft u een inhoudelijke vraag over de norm: Femke Stoverinck, NEN Industrie & Veiligheid, email: iv@nen.nl

Eerder door u bekeken