Basis duurzame inzetbaarheid in (beroeps)onderwijs

03-05-2017 De Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat iedereen tot aan zijn pensioen vitaal en gezond werkt. Daarom stimuleert G&VW werkgevers om samen met werknemers maatregelen te nemen over gezond en veilig werken.

Een goede basis voor gezond en veilig werken begint al in het (beroeps)onderwijs. Werknemers kunnen hun eigen mentale en fysieke gezondheid beschermen en bevorderen door tijdens hun opleiding goede competenties te ontwikkelen. Dit draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid. Op het mbo is al aandacht voor gezond en veilig werken. Uit recent onderzoek blijkt echter dat studenten en (leer)bedrijven nog ruimte zien voor verbetering. Zo willen zij meer aandacht voor het thema gezond werken, voor het aanleren van manieren om fysieke en psychosociale arbeidsbelasting te verminderen en voor de manier waarop scholen mbo-studenten kunnen helpen gezond en veilig werken te bespreken bij het (leer)bedrijf of op de stageplek.

Keuzedeel
Om al in de beroepsopleiding een basis te leggen voor gezond en veilig werken, heeft het ministerie van SZW de ontwikkeling ondersteund van het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ voor niveau 2, 3 en 4. Dit keuzedeel zorgt voor verdieping van het thema gezond en veilig werken. Door de opzet kan elke mbo-opleiding het gebruiken om competenties van studenten verder te ontwikkelen en versterken. De studielast bedraagt 240 uur, verdeeld over school, zelfstudie en leerbedrijf.

Bron: www.arbo-online.nl

Eerder door u bekeken