Bestrijd fysieke klachten in de zorg

30-01-2015 Ruim vier op de vijf medewerkers in de Nederlandse zorg heeft te kampen met fysieke klachten. Zo kan 23 procent wegens rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer uitvoeren. Bijna 80 procent van de zorgmedewerkers geeft aan fysiek zwaar werk te hebben. Ook op dit gebied zijn er normen die duidelijke regels stellen voor fysieke arbeid in de zorg, zoals EN-ISO/TR 12296.

De Erasmus Universiteit en Stichting IZZ, een collectief van werkgevers en medewerkers in de zorg, onderzochten fysieke belasting in de zorg bij 11.000 medewerkers. De zorgmedewerkers ervaren dat hun werk veel impact heeft op hun privéleven en dit heeft direct gevolgen voor hun gezondheid en verzuim. Bijna alle zorgmedewerkers geven daarnaast aan hun werk emotioneel belastend te vinden. Dat leidt in 6 procent van de gevallen tot extreme emotionele uitputting.

Oplossingen

Oplossingen schuilen vooral in het verminderen van de fysieke belasting en het verbeteren van het veiligheidsklimaat voor fysieke en psychische belasting. Het gaat hierbij om het verbeteren van en het naleven van het bestaande gezondheidsbeleid. Ook is de onderlinge communicatie en ondersteuning door collega’s en leidinggevenden belangrijk.

EN-ISO/TR 12296

Fysieke arbeid geldt natuurlijk ook als het gaat om het manueel verplaatsen van patiënten. Zwaar werk waar gelukkig een norm voor bestaat zodat te hoge belasting wordt vermeden. In NEN-EN-ISO/TR 12296, Manual handling of people in the healthcare sector, kunt u richtlijnen vinden over deze problematiek.

Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/ergonomie

Eerder door u bekeken