Betaalt werkgever gehoorschade werknemer?

11-04-2016 Een werknemer die schade aan zijn gezondheid wil verhalen op zijn baas, moet bewijzen dat de schade is ontstaan doordat de werkgever zijn zorgplicht voor de arbeidsomstandigheden niet is nagekomen. Een werknemer van een bakkerij wist dit onlangs voor elkaar te krijgen.

De werknemer ging in 2000 voor het eerst langs de huisarts voor oorsuizen. In 2007 stelde een arts gehoorverlies vast. Lawaaibelasting was mogelijk de oorzaak. Na een lang traject werd de werknemer in 2010 volledig arbeidsongeschikt verklaard. De gehoorproblemen bleken het gevolg van een overschrijding van de geluidsnormen op het werk. In 2012 volgde een aansprakelijkstelling.

Verjaringstermijn
De werknemer moest binnen vijf jaar nadat hij bekend was geworden met de schade en de aansprakelijke persoon de vordering tot schadevergoeding indienen. Volgens de werkgever was die vijf jaar voorbij, omdat de werknemer al in 2000 een arts had bezocht voor zijn gehoor. De rechter vond dat de werknemer pas in 2011 voldoende zekerheid had voor een vordering. Voor die tijd was het onzeker of de gehoorproblemen door het werk kwamen. Omdat verder bleek dat de geluidsnormen waren overtreden en de werkgever te laat geluidsbescherming had aangeboden, moest hij als voorschot op de schadevergoeding € 20.000 betalen.

Bron: www.rendement.nl

Normen gehoorbescherming

Meer weten over normen voor gehoorbescherming? Kijk eens op de pagina met de normoverzichten voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of mee praten over de normen? Neemt u dan contact op met Arthur Carlebur, NEN Industrie & Veiligheid via iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken